Menu główne
04 maja 2018

Konkurs "Najlepszy obiekt turystyki wiejskiej Małopolski 2018" - zgłoszenia do 15.06.2018 r.

obiekt agroturystyczny

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z s. w Karniowicach ogłasza kolejną edycję konkursu na „Najlepszy obiekt turystyki wiejskiej Małopolski w 2018 r”.

Do udziału w konkursie zapraszamy gospodarstwa agroturystyczne oraz obiekty turystyki wiejskiej zlokalizowane na terenie Województwa Małopolskiego, wyróżniające się wysoką jakością usług, funkcjonalnym i estetycznym wyposażeniem pokoi, ciekawymi rozwiązaniami w sposobie przygotowania oferty dla gości, ekologicznym oddziaływaniem na środowisko, oraz dodatkowymi atrakcjami związanymi z gospodarstwem i okolicą.

Obiekty będą oceniane w dwóch kategoriach:

  • najlepsze gospodarstwo agroturystyczne,
  • najlepszy obiekt turystyki wiejskiej.

Celem Konkursu jest promocja małopolskiej wsi, jako miejsca wypoczynku, popularyzacja walorów krajoznawczych i kulturowych wsi, a także motywacja jednostek turystycznych i agroturystycznych, zwłaszcza tych małych, do podnoszenia jakości usług i wzbogacania swojej oferty oraz wyszukiwania i promowania najlepszych obiektów turystyki wiejskiej Województwa Małopolskiego.

W konkursie mogą wziąć udział rolnicy prowadzący działalność agroturystyczną oraz właściciele obiektów turystyki wiejskiej z terenu Województwa Małopolskiego. Wypełnioną kartę zgłoszeniową wraz z dokumentacją zdjęciową gospodarstwa agroturystycznego/obiektu turystyki wiejskiej należy przesłać do dnia 15 czerwca 2018 r. na adres Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z s. w Karniowicach ul. Osiedlowa 9; 32- 082 Karniowice, Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich, z dopiskiem konkurs „Najlepszy obiekt Turystyki Wiejskiej Małopolski 2018”, lub drogą mailową: agroturystykaatmodr [dot] pl, tel./fax: 12 2851107. 

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Karniowicach - Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich tel. 12 285 21 13/14 wew. 280 i 281 lub drogą e-mail: agroturystykaatmodr [dot] pl.

Anna Nowak