Menu główne
04 maja 2018

Małopolski Konkurs Pasiek 2018 - zgłoszenia do 15.06.2018 r.

Małopolski  Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach, we współpracy pracy z Wojewódzkim Związkiem  Pszczelarzy w Krakowie, Karpackim Związkiem Pszczelarzy w Nowym Sączu oraz Podgórskim Związkiem Pszczelarzy w Tarnowie, ogłasza „Konkurs na najlepiej prowadzoną pasiekę w Małopolsce w 2018 roku”.

Celem konkursu jest podnoszenie poziomu i unowocześnianie gospodarki pasiecznej, poprawa estetyki, prawidłowe urządzanie pracowni, właściwa higiena i walka z chorobami oraz promocja pszczelarstwa. Mamy nadzieję, że efektem konkursu będzie oprócz poprawy stanu wielu pasiek, także  inwentaryzacja i dokumentacja fotograficzna pasiek wzorcowych, godnych szerszej promocji.

Zwracamy się do wszystkich Kół Pszczelarzy z prośbą o  wytypowanie jednej /w wypadku dużych Kół, liczących ponad 50 członków dwóch/ pasiek i przesłanie na adres organizatora danych adresowych pszczelarza na załączonym druku zgłoszenia (zał. 1.).

Do konkursu mogą się także zgłosić Pszczelarze, który nie są zrzeszeni, wypełniając stosowny formularz zgłoszeniowy (zał. 2.).

Zgłoszenia przesłać można także w wersji elektronicznej, przesyłając skan wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego.

 

Adres organizatora:

Jacek Kostuch

MODR z/s w Karniowicach, ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice,

e-mail: jacek [dot] kostuchatmodr [dot] pl

 

ZGŁOSZENIA BĘDĄ PRZYJMOWANE DO 15 CZERWACA  2018 R.

 

Zgłoszone do konkursu pasieki zostaną poddane wstępnej weryfikacji.

Spośród pozytywnie zweryfikowanych pasiek komisja konkursowa wytypuje  maksymalnie 10, w których złoży wizytę w miesiącach letnich (lipiec, sierpień), po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty z Pszczelarzem  (właścicielem pasieki). Celem lustracji pasiek będzie wybór trzech laureatów konkursu. Laureatom przyznane zostaną miejsca od I – III. Komisja będzie miała możliwość przyznania miejsc równorzędnych oraz wyróżnień.

Kryteria oceny pasiek w konkursie zamieszczono w załączniku nr 3.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas Wojewódzkiej Konferencji Pszczelarskiej w 2019 roku. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa, a zwycięzcy nagrody rzeczowe.

Przewidujemy prezentację nagrodzonych pasiek w miesięczniku „Doradca” i na stronach internetowych MODR.

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie.