Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych lub serwisów oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach oraz zaufanych partnerów.

Administratorzy danych:

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Karniowicach
ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice

Zaufani partnerzy:

Cele przetwarzania danych:

 1. marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
 2. świadczenie usług drogą elektroniczną
 3. dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
 4. wykrywanie botów i nadużyć w usługach
 5. pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)

Podstawy prawne przetwarzania danych:

 1. marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
 2. świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
 3. pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych

Odbiorcy danych:
Administrator Danych Osobowych MODR, zaufani partnerzy

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą

Zmiana polityki prywatności

Uwaga:

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.

Close GDPR info
Menu główne
12 listopada 2019

Pomoc do szkód powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych – nabór wniosków do 29 listopada 2019 r.

Producenci rolni, w gospodarstwach których w 2019 r. wystąpiły szkody spowodowane suszą, huraganem, gradem, deszczem nawalnym, przymrozkami wiosennymi lub powodzią, mogą starać się o otrzymanie pomocy finansowej w formie dotacji. Rząd zapowiada przeznaczenie na ten cel z budżetu krajowego 0,5 mld zł. Stosowne wnioski będzie można składać w terminie od 3 października do 29 listopada br. do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego. Formularze wniosków, wraz z instrukcją ich wypełniania, dostępne są pod adresem https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/3-pazdziernika-ma-ruszyc-pomoc-suszowa.html oraz w siedzibach ARiMR.

O pomoc będzie mógł ubiegać się producent rolny:

 • posiadający numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 • w którego gospodarstwie rolnym szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, objęły co najmniej 30 % danej uprawy;
 • który jest  mikro-, małym albo średnim przedsiębiorstwem (w rozumieniu załącznika nr I do rozporządzenia Komisji UE nr 702/2014).

Forma udzielenia pomocy finansowej jest uzależniona od wielkości strat na poziomie całego gospodarstwa:

 • poza formułą pomocy de minimis (zgodnie zrozporządzeniem Komisji UE nr 702/2014) - jeżeli przedmiotowe szkody, oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę, będą wynosić powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym (z trzech poprzednich lat lub trzech z pięciu lat po odjęciu wartości najwyższej i najniżej)

albo

 • w ramach formuły pomocy de minimis w rolnictwie (zgodnie z rozporządzeniem Komisji UE nr 1408/2013) - jeżeli przedmiotowe szkody, oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę, będą wynosić nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym.

Należy jednak zauważyć, że pomoc de minimis może być udzielana tylko do wyczerpania limitu przez dane gospodarstwo – przy czym jeżeli zostałby on wyczerpany, producent rolny otrzyma należną mu dotację po nowym roku. Od 14 marca 2019 r. obowiązujący limit de minimis w rolnictwie przypadający na dane gospodarstwo wynosi 20 tys. euro w okresie 3 lat podatkowych.Wykorzystanie krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis na dzień 31 lipca 2019 r. wynosiło w rolnictwie już 259 086 887,45 euro, i nie może przekroczyć kwoty 295 932 125 euro.

Wysokość pomocyustalana będzie na podstawie zadeklarowanej przez wnioskodawcę powierzchni uprawy, w której powstały szkody, oraz niżej wymienionych określonych stawek pomocy. Łączna wysokość pomocy nie może przekroczyć 80%, a w przypadku gospodarstw na obszarach ONW 90% kwoty obniżenia dochodu z produkcji rolnej.

Ponadto, w przypadku gdy co najmniej 50% powierzchni upraw w gospodarstwie w dniu  wystąpienia przedmiotowych szkód(z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych) nie była objęta  ubezpieczeniem co najmniej od jednego z ryzyk, ewentualna pomoc finansowa będzie podlegała pomniejszeniu o 50%.

Należy jednak zauważyć, że pod koniec lipca br. wprowadzono zmianę w przepisach, zgodnie z którą z obowiązku ubezpieczenia wyłączone zostały wieloletnie użytki zielone - nie tylko łąki i pastwiska, ale również m.in. mieszanki traw i roślin motylkowych na gruntach ornych. Jest to korzystna zmiana dla tych producentów rolnych, którzy hodują bydło i posiadają takie uprawy na gruntach ornych, a nie mają możliwości ich ubezpieczenia.

Stawki pomocy wyniosą:

 • 1,000 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której powstały przedmiotowe szkody obejmujące co najmniej 70% danej uprawy, w tym wieloletnich użytków zielonych;
 • 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której powstały przedmiotowe szkody obejmujące co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy, w tym wieloletnich użytków zielonych;

Obie powyższestawki nie dotyczą wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku: bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków.

 • 500 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której powstały przedmiotowe szkody obejmujące co najmniej 70% wieloletnich użytków zielonych;
 • 250 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której powstały przedmiotowe szkody obejmujące co najmniej 30% i mniej niż 70% wieloletnich użytków zielonych;

Obie powyższe stawki dotyczą wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku: bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków.

Do wniosku trzeba będzie dołączyć:

•    kopię protokołu z oszacowania szkód, zawierającego informację o powierzchni upraw, na której powstały szkody (w przypadku ubiegania się o pomoc na podstawie rozporządzenia nr 702/2014 również potwierdzonego przez wojewodę);
•    kopie polis ubezpieczeniowych upraw rolnych, wraz z potwierdzeniem opłacenia składki, jeżeli taka informacja nie została zawarta w treści polisy;
•    w przypadku gdy producent rolny będzie ubiegał się o pomoc do szkód powstałych na powierzchni wieloletnich użytków zielonych - oświadczenie o liczbie posiadanych w dniu szacowania szkód przez komisję zwierząt z gatunku: bydło, owce, kozy lub konie;
•    w przypadku ubiegania się o pomoc w ramach formuły de minimis - zaświadczenie dotyczące otrzymanej w bieżącym roku oraz w ciągu poprzedzających go dwóch lat obrotowych pomocy de minimis (równoważne z wypełnieniem we wniosku oświadczenia dotyczącego otrzymanej pomocy de minimis).

Producent rolny, którego gospodarstwo dotknęły niekorzystne zjawiska atmosferyczne, będzie mógł również ubiegać się o inne formy pomocy, tj:

 • dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych oraz poręczeń i gwarancji spłaty kredytów bankowych udzielonych na wznowienie produkcji (realizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa);
 • pomoc w opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu - odraczanie terminu płatności składek i rozkładanie ich na dogodne raty, zmianę dotychczasowych warunków spłat należności z tytułu zadłużenia, umarzanie w całości lub w części bieżących składek -  realizowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
 • odroczenia w płatnościach z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy bez naliczania opłat i odsetek za okres odroczenia oraz ulgi w opłatach czynszu dzierżawnego – realizowane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ;
 • ulgi w podatku rolnym – realizowane przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.

W ubiegłym roku na pomoc dla rolników rząd przeznaczył 2,2 mld zł.

Pełna treść ogłoszenia Jana Krzysztofa Ardanowskiego - ministra rolnictwa i rozwój wsi dotycząca ubiegania się o pomoc do szkód powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych dostępna jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/od-3-pazdziernika-wnioski-o-pomoc-suszowa.

Paulina Mrowczyk-Madeja

źródła:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/susza--wydluzony-termin-skladania-wnioskow

[https://www.gov.pl/web/rolnictwo/od-3-pazdziernika-wnioski-o-pomoc-suszowa]

[https://www.gov.pl/web/rolnictwo/projekt-uchwaly-rady-ministrow-w-sprawie-ustanowienia-programu-pomocy-dla-rolnikow-i-producentow-rolnych-ktorzy-poniesli-szkody-w-gospodarstwach-rolnych-spowodowane-wystapieniem-w-2019-r-suszy-huraganu-gradu-deszczu-nawalnego-przymrozkow-wiosennych-lub-powodzi]

[https://www.gov.pl/web/rolnictwo/pomoc-publiczna-w-rolnictwie]

[https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/3-pazdziernika-ma-ruszyc-pomoc-suszowa.html]

[https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/pomoc-na-szkody-w-uprawach-rolnych-spowodowane-w-2019-r-przez-susze-huragan-grad-deszcz-nawalny-przymrozki-wiosenne-lub-powodz-wnioski-mozna-skladac-3-31-pazdziernika-2019-r.html]

[https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2019-09-26/pomoc-suszowa-dla-rolnikow-sprawdz-od-kiedy-mozna-skladac-wnioski/]

[https://www.tygodnik-rolniczy.pl/articles/pieniadze-i-prawo/susza-2019-pomoc-suszowa-nie-ominie-tez-producentow-bydla-i-swin/]

[https://www.tygodnik-rolniczy.pl/articles/aktualnosci_/ulatwienia-w-uzyskaniu-pomocy-suszowej-co-sie-zmienilo/]

[http://monitorpolski.gov.pl/mp/2019/766/1]