Zmiana polityki prywatności

Uwaga:

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.

Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych lub serwisów oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach oraz zaufanych partnerów.

Administratorzy danych:

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Karniowicach
ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice

Zaufani partnerzy:

Cele przetwarzania danych:

 1. marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
 2. świadczenie usług drogą elektroniczną
 3. dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
 4. wykrywanie botów i nadużyć w usługach
 5. pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)

Podstawy prawne przetwarzania danych:

 1. marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
 2. świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
 3. pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych

Odbiorcy danych:
Administrator Danych Osobowych MODR, zaufani partnerzy

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą

Close GDPR info
Menu główne
18 października 2018

Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie uprawy maku niskomorfinowego lub konopi włóknistych w województwie małopolskim w 2019 r.

Warunki uprawy maku i konopi włóknistych w Polsce regulują przepisy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1030 z późń. zm.). Zgodnie z nimi uprawa maku, z wyjątkiem maku niskomorfinowego, może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu farmaceutycznego i nasiennictwa, a uprawa maku niskomorfinowego wyłącznie na cele spożywcze i nasiennictwa. Z kolei uprawa konopi włóknistych może być prowadzona wyłącznie dla potrzeb przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa. Uprawa w innych celach niż wymienione jest zabroniona.

 

Zapisy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii definiują:

 • mak - jako roślinę z gatunku mak lekarski (Papaver somniferum L.), zwaną również makiem ogrodowym albo uprawnym;
 • mak niskomorfinowy – jako roślinę z gatunku mak lekarski należącą do odmiany, w której zawartość morfiny w torebce (makówce) bez nasion, wraz z przylegającą do niej łodygą o długości do 7 cm, wynosi poniżej 0,06% w przeliczeniu na zasadę morfiny i na suchą masę wymienionych części rośliny;
 • konopie – jako rośliny z rodzaju konopie (Cannabis L.);
 • konopie włókniste – jako rośliny z gatunku konopie siewne (Cannabis sativa L.), w których suma zawartości delta-9-tetrahydrokannabinolu oraz kwasu tetrahydrokannabinolowego (kwasu delta-9-THC-2-karboksylowego) w kwiatowych lub owocujących wierzchołkach roślin, z których nie usunięto żywicy, nie przekracza 0,20% w przeliczeniu na suchą masę.

 

Zarówno uprawa maku, jak i konopi włóknistych, może być prowadzona wyłącznie:

 • na określonej powierzchni;
 • w wyznaczonych rejonach;
 • na podstawie zezwolenia na uprawę;
 • przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany (w rozumieniu przepisów o nasiennictwie) - potwierdzeniem tego faktu jest faktura zakupu oraz etykieta z opakowań materiału siewnego tych roślin;
 • oraz dodatkowo umowy kontraktacji, zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku lub konopi włóknistych (alternatywnie, w przypadku konopi włóknistych może to być zobowiązanie do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie na ww. cele składane do marszałka województwa właściwego dla miejsca położenia uprawy, w terminie do 14 dni po dokonaniu ich wysiewu).

 

Rolnicy, spełniający określone wymagania, mogą ubiegać się o przyznanie płatności do powierzchni uprawy konopi włóknistych prowadzonej na gruntach kwalifikujących się do przyznania jednolitej płatności obszarowej (przy czym minimalna powierzchnia działki rolnej musi wynosić 0,1 ha).

 

Zezwolenie na uprawę maku lub konopi włóknistych wydaje odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce położenia uprawy, jednocześnie prowadząc rejestr wydawanych zezwoleń i nadzór nad prowadzonymi uprawami. W przypadku stwierdzenia prowadzenia uprawy maku lub konopi włóknistych w sposób niezgodny z ww. wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje nakaz zniszczenia tych upraw (natychmiastowej wykonalności) przez zaoranie, przekopanie gruntu albo w inny skuteczny sposób, na koszt prowadzącego uprawę.

 

Celem otrzymania zezwolenia na prowadzenie uprawy maku lub konopi włóknistych w województwie małopolskim w 2019 r. należy w pierwszej kolejności zgłosić chęć prowadzenia uprawy w nowym roku kalendarzowym do właściwego ze względu na miejsce prowadzenia uprawy urzędu gminy/miasta bądź miasta i gminy. Następnie każdy urząd gminy/miasta bądź miasta i gminy, po zebraniu informacji od potencjalnych zainteresowanych prowadzeniem upraw, zgłasza planowany areał upraw maku i konopi włóknistych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – w ściśle określonym terminie. W bieżącym roku kalendarzowym termin ten został wyznaczony na dzień 31 października. Tam Sejmik Województwa Małopolskiego, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego ds. rolnictwa oraz ministra właściwego ds. zdrowia, i po przeprowadzeniu stosownych konsultacji społecznych, w drodze uchwały, określa ogólną powierzchnię przeznaczoną w danym roku kalendarzowym pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw, mając na względzie zagrożenie narkomanią, zapotrzebowanie na surowce pochodzące z tych upraw oraz tradycję prowadzenia tych upraw na danym terenie (w przypadku województwa małopolskiego jest to z reguły pierwszy kwartał roku planowanych upraw). Dopiero wtedy, na podstawie złożonego wniosku, można ubiegać się we właściwym urzędzie gminy/miasta bądź miasta i gminy o wydanie pozwolenia na uprawę maku lub konopi włóknistych.

 

 

Wniosek o zezwolenie na uprawę maku lub konopi włóknistych musi zawierać:

1)      imię, nazwisko, określenie miejsca zamieszkania i adres albo nazwę (firmę), siedzibę i adres wnioskodawcy;

2)      informację o odmianie maku lub konopi włóknistych, powierzchni uprawy oraz numer działki ewidencyjnej w ewidencji gruntów i budynków, określonej na podstawie przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego;

3)      oświadczenia wnioskodawcy, że nie był karany za popełnione przestępstwa (o których mowa w art. 63 lub 64 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii) i wykroczenia (art. 65 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii), tzn. m.in. w zakresie:

 • nielegalnej uprawy maku, konopi lub krzewu koki,
 • nielegalnej uprawy maku niskomorfinowego lub konopi włóknistych,
 • przywłaszczenia lub kradzieży z włamaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, mleczka lub słomy makowej;

4)      ponadto, w przypadku upraw maku niezbędne jest oświadczenie wnioskodawcy, że dysponuje pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą torebki (makówki).

 

Do wniosku o wydanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych należy dołączyć:

1)      umowę kontraktacji zawartą z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku lub konopi włóknistych (alternatywnie zobowiązanie do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie na cele określone ustawą);

2)      dowód uiszczenia opłaty skarbowej  w wysokości 30 zł.

 

Wydane zezwolenie na uprawę maku lub konopi włóknistych, w formie decyzji administracyjnej, zawiera:

1)      podmiot, dla którego je wydano;

2)      numer kolejny zezwolenia;

3)      odmianę maku lub konopi włóknistych;

4)      powierzchnię uprawy maku lub konopi włóknistych;

5)      numer działki ewidencyjnej w ewidencji gruntów i budynków, na której prowadzona będzie uprawa maku lub konopi włóknistych;

6)      termin ważności;

7)      datę wydania zezwolenia.

Zezwolenie może zostać cofnięte w przypadku naruszenia warunków prowadzenia działalności określonych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1030 z późń. zm.), lub w zezwoleniu.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta może również odmówić wydania zezwolenia na prowadzenie uprawy maku lub konopi włóknistych, jeżeli wnioskodawca nie daje rękojmi należytego zabezpieczenia zbioru z tych upraw przed wykorzystaniem do celów innych niż określone w ustawie, a w szczególności:

 • był karany za popełnione przestępstwa (o których mowa w art. 63 lub 64 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii) i wykroczenia (art. 65 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii);
 • nie dysponuje pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą torebki (makówki) – w przypadku upraw maku.

 

Być może w przyszłości nastąpią zmiany w kwestii wydawania przedmiotowych zezwoleń - do Sejmu już kilkakrotnie składano projekty ustawumożliwiające rolnikom uprawę konopi siewnej i maku niskomorfinowego bez utrudnień administracyjnych. Powoływano się wówczas m.in. na fakt, że konieczność uzyskania przez rolnika zezwolenia na uprawę jest bowiem decydującym utrudnieniem w rozwoju tych upraw w Polsce. Liberalizacja przepisów przyczyniłaby się do powstania dochodowej branży rolnej, co z kolei przełożyłoby się na zwiększenie wpływów do budżetu państwa.

 

Paulina Mrowczyk-Madeja, dn. 08.10.2018 r.

 

 

[http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001030/U/D20051485Lj.pdf]

 [https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zezwolenia-koncesje-wpisy-do-rejestru/chce-uzyskac-zezwolenie-koncesje-wpis-do-rejestru-dzialalnosci-regulowanej54/proc_302-zezwolenie-na-uprawe-konopi-wloknistych]

[https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zezwolenia-koncesje-wpisy-do-rejestru/chce-uzyskac-zezwolenie-koncesje-wpis-do-rejestru-dzialalnosci-regulowanej54/proc_303-zezwolenie-na-uprawe-maku]

[http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/platnosci-bezposrednie/platnosci-bezposrednie-w-roku-2018/platnosci-bezposrednie-w-roku-2018/platnosci-zwiazane-z-produkcja/platnosci-zwiazane-do-powierzchni-upraw.html]

Uchwały Nr: XXXIII/565/13,  XLIX/782/14,  V/38/15, XX/260/16, XXXIII/466/17, XLVI/712/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w województwie małopolskim