Wydarzenia

Image descriptionPodsumowanie etapu regionalnego konkursu BHP w gospodarstwach rolnych 2017

2017-06-19

W tegorocznej edycji konkursu „BHP w gospodarstwie rolnym – etap regionalny” uczestniczyło szesnaście gospodarstw z terenu powiatów nowosądeckiego, gorlickiego, limanowskiego, nowotarskiego i tatrzańskiego. W skład komisji konkursowej oprócz pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wchodzili przedstawiciele współorganizatorów czyli Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Państwowej Inspekcji Pracy. Wszystkie uczestniczące gospodarstwa rolne, prezentowały wysoki poziom bezpiecznego gospodarowania w produkcji zwierzęcej, roślinnej oraz w jednym przypadku  pszczelarskiej dlatego wyłonienie najbezpieczniejszych było bardzo trudne.

Czytaj więcej »


Pozostałe wydarzenia

| Wszystkie wydarzenia: Archiwum » |


Rynki rolne

Produkcja roślinna

Pszenica, 13.04.2017

Pszenica na targowiskach

Produkcja zwierzęca

Prosięta, 13.04.2017

Prosięta na targowiskach


Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego