Archiwum Wiadomości

Przetwórstwo i marketing produktów rolnych w ramach PROW 2014-2020

0000-00-00

Kolejny nabór wniosków w ramach operacji „przetwórstwo i marketing produktów rolnych” planowany jest na wrzesień 2016 r. Pomoc mająca formę refundacji części... Więcej »

Usługi MODR: wydawanie opinii dotyczącej prowadzenia działalności rolniczej w związku z zamiarem nabycia nieruchomości rolnej

0000-00-00

W związku ze zmianami w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, osoby nie będące rolnikami, które zamierzają nabyć ziemię zobowiązane są do posiadania opinii... Więcej »

Ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi

0000-00-00

Nabywcami nieruchomości rolnych mogą być wyłącznie rolnicy indywidualni z danej gminy, którzy w wyniku transakcji będą posiadali nie więcej niż 300 ha użytków rolnych. Nabycie... Więcej »

Wnioski o płatności bezpośrednie po nowemu

0000-00-00

Od 2018 roku wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności PROW 2007-2013 oraz 2014-2020 - na działania rolnośrodowiskowe, wsparcie dla rolnictwa ekologicznego, za zalesienie oraz... Więcej »


[1]      «      87   |   88   |   89   |   90   |   91