Archiwum Wydarzeń

„Doradca” nagrodzony w konkursie na najlepsze czasopismo ośrodków doradztwa rolniczego

2017-12-11

1

6 grudnia 2017 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników XXV edycji konkursu pn. „Najlepsze wydawnictwo wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego”. Wydawany przez MODR z s. w Karniowicach dwumiesięcznik „Doradca” znalazł się w gronie tegorocznych laureatów, otrzymując wyróżnienie za 2016 rok. Patronem honorowym konkursu był Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Więcej »

Aktualne problemy techniki ochrony upraw polowych i sadowniczych - relacja ze szkolenia

2017-12-08

1

Szkolenie zrealizowano w ramach zadań Programu Wieloletniego „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska”. Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach to wiodący w kraju ośrodek zajmujący się techniką ochrony roślin polowych i sadowniczych prowadzący badania własne z tego zakresu oraz opracowujący liczne materiały dydaktyczne i instrukcje.

Więcej »

Jesienne Seminarium i XXXIX Wystawa Szynszyli

2017-11-20

1

W dniach 4 i 5 listopada br. na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie odbyło się spotkanie hodowców szynszyli, którego wiodącym tematem była praca hodowlana na fermie szynszyli. Jak zwykle sobota /4 listopada/ była dniem, w którym komisja sędziowska z Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt pod przewodnictwem Pana Łukasza Baran oceniła łącznie 125 szt szynszyli.

Więcej »

Konkurs na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w roku 2017 w Polsce rozstrzygnięty

2017-11-06

1

W roku bieżącym odbyła się już X edycja konkursu na Najlepsze Gospodarstwo  Ekologiczne w 2017 roku, organizowany przez MRiRW przy współpracy z CDR w Brwinowie O/Radom i Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego w kraju. Ocena gospodarstw uczestniczących w konkursie przeprowadzona była w dwóch kategoriach: „Ekologia i Środowisko” oraz „Ekologiczne Gospodarstwo Towarowe.”

Więcej »

Rusza międzynarodowy projekt Erasmus +

2017-10-31

1

W dniach 19-20 października br. odbył  się pierwszy miting, dotyczący projektu pn. „Edukacja zasobów energii ze źródeł odnawialnych”, w skrócie URESA, w ramach programu unijnego Erasmus. Małopolski Ośrodek  Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach jest liderem projektu odpowiedzialnym za realizację założeń. Projekt jest międzynarodowy, więc uczestniczą w nim przedstawiciele różnych instytucji naukowych oraz firm konsultingowych z poszczególnych krajów.

Więcej »

Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla Zagród Edukacyjnych

2017-10-27

1

25 października 2017 r. na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w siedzibie Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach przeprowadzono szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla właścicieli Zagród Edukacyjnych, członków ich rodzin oraz osób zainteresowanych zarejestrowaniem swojej Zagrody Edukacyjnej w Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych.

Więcej »

Podsumowanie XV edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2017

2017-10-10

1

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przeprowadziła XV edycję Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Do konkursu z terenu województwa małopolskiego zgłosiło się 60 gospodarstw. Finalistą etapu wojewódzkiego zostało gospodarstwo Państwa Pauliny i Grzegorza Świdergałów, zam. w Graboszycach 112, gmina Zator, powiat oświęcimski, które reprezentowało Małopolskę w zmaganiach konkursowych etapu krajowego.

Więcej »

Podsumowanie konkursu Na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne na szczeblu wojewódzkim w roku 2017

2017-10-04

1

Podobnie jak w latach poprzednich, w roku 2017 przeprowadzony został 10-ty, jubileuszowy Konkurs na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w Małopolsce. W kategorii "ekologia-środowisko” za najlepsze uznano gospodarstwo Pana Jana Nawieśniaka z Maszkowa w gminie Iwanowice, w powiecie krakowskim. W kategorii "ekologiczne gospodarstwo towarowe” najlepszymi gospodarstwami zostały kolejno: gospodarstwo Pana Andrzeja Przybycienia z Niezwojowic w gminie Pałecznica w powiecie proszowickim.

Więcej »

Relacja z konferencji pn. Innowacyjność w przetwórstwie produktów żywnościowych Małopolski

2017-10-02

1

W zorganizowanej 28 września br. konferencji pn. ”Innowacyjność w przetwórstwie produktów żywnościowych Małopolski” uczestniczyło 100 osób, w skład których weszli rolnicy doradcy, przedstawiciele LGD oraz mieszkańcy obszarów wiejskich z woj. małopolskiego. W programie spotkania znalazły się tematy: produkty wysokiej jakości i ich znaczenie w żywieniu, aspekt ekonomiczny i zdrowotny, możliwości wsparcia finansowego na rozwój małego przetwórstwa, możliwości sprzedaży przez rolników produktów lokalnych w kontekście znaczenia regionalnego oraz certyfikacja produktów żywnościowych.

Więcej »

XI Święto Jabłka i Gruszki

2017-09-27

1

17 września br. po raz IX gmina Raciechowice obchodziła „Święto Jabłka i Gruszki”. Impreza odbyła się w miejscowości Czasław. Uroczystości ściągnęły wielu wystawców. Na scenie występowały liczne grupy artystyczne prezentujące swoje programy. Ważnym elementem „Świętem Jabłka i Gruszki” są trzy konkursy organizowane dla Kół Gospodyń Wiejskich oraz Stowarzyszeń. Konkursy odbywały się w następujących kategoriach: „najlepsza szarlotka”, „najlepszy przetwór owocowy”, „najciekawsze stoisko”.

Więcej »


1   |   2   |   3   |   4   |   5      »      [50]