Archiwum Wydarzeń

Małopolskie Spotkania Hodowców

2017-03-20

1

Już po raz siódmy podczas dorocznej konferencji organizowanej przez Dział Technologii Produkcji Rolnej Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z/s w Karniowicach spotkaliśmy się z małopolskimi hodowcami krów mlecznych. Zgodnie z tradycją głównym współorganizatorem wydarzenia, w tym roku pod nazwą Małopolskie Spotkania Hodowców, była Polska Federacja Hodowców Bydła Mlecznego i Producentów Mleka – Przedstawicielstwo w Krakowie, zaś jego tegorocznymi partnerami firma paszowa AdiFeed Polska oraz Rolniczo-Handlowa Spółdzielnia Pracy w Nowym Sączu.

Więcej »

Wyprawa do eko farmy

2017-03-07

1

Przedstawiamy rozmowę z Maciejem Włodarczykiem,  który wraz z żoną Lidią od 15 lat prowadzi w miejscowości Pogorzany w gminie Jodłownik ekologiczne gospodarstwo rolne „Eko Farma”.  Gospodarstwo zajmuje się przetwórstwem swoich  owoców: jabłek, grusz, śliwek, aronii, uzyskiwanych z powierzchni ok. 2 ha upraw i pieczeniem ekologicznego, funkcjonalnego pieczywa.

Więcej »

Konferencja z Ministrem Rolnictwa

2017-03-03

1

W poniedziałek, 20 lutego, w Krakowie odbyła się konferencja z udziałem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztofa Jurgiela. Min ister przybył do Małopolski na zaproszenie Wojewody Małopolskiego Józefa Pilcha, również obecnego na spotkaniu. Ponadto uczestnikiem spotkania był prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz.

Więcej »

Otwarcie najnowocześniejszej obory w Małopolsce

2017-03-01

1

Państwo Beata i Robert Kowal z Dąbrowy Tarnowskiej w dniu 25 lutego br. otworzyli wolnostanowiskową oborę z drewna klejonego. Obora Państwa Kowalów jest pierwszym tego typu obiektem inwentarskim nie tylko na terenie naszego województwa, ale też w południowo-wschodnim regionie kraju. Nowoczesna, lekka konstrukcja wolnostanowiskowego budynku o długości 72 m i szerokości 26 m wykonana jest z drewna klejonego i podparta dwoma rzędami słupów ze stali ocynkowanej. Obora podzielona jest na dwie zasadnicze części – pierwszą stanowią 3 rzędy legowisk dla krów dojnych z dwoma korytarzami spacerowymi, drugą zaś strefa dla krów zasuszonych, młodzieży i jałówek cielnych, które przebywać będą na głębokiej ściółce z możliwością korzystania z wybiegu.

Więcej »

Rolniczy Handel Detaliczny szansą dla małych gospodarstw

2017-02-07

1

2 lutego br. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zorganizował szkolenie nt. Rolniczego Handlu Detalicznego, którego celem było wdrożenie aktualnych rozwiązań prawnych w zakresie sprzedaży żywności przetworzonej przez rolników.

Więcej »

W Czatkowicach o wapnowaniu i nie tylko

2017-01-31

1

Poprawa jakości małopolskich gleb, to jeden z celów, do których dąży Kopalnia Wapienia „Czatkowice”. W powodzeniu tego przedsięwzięcia główną rolę odgrywa edukacja rolników na temat wartości płynących z wykorzystania wapna nawozowego w prowadzeniu gospodarstwa. To właśnie te kwestie zostały poruszone podczas pierwszej odsłony konferencji pt. „W Czatkowicach o wapnowaniu i nie tylko”, która odbyła się w dniu 24. stycznia 2017r. w Krzeszowicach, gromadząc ponad 120 uczestników. Wydarzenie w całości zostało poświęcone najważniejszym elementom agrotechniki użytków rolnych, czyli strukturze, odczynowi i wapnowaniu gleb.

Więcej »

Na małopolską wieś trafiło 25,3 mld zł - podsumowanie roku 2016 w działalności Małopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

2017-01-30

1

10 stycznia 2016 r. Małopolski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zorganizował spotkanie prasowe, którego celem było podsumowanie minionego roku w działalności małopolskiej ARiMR. onferencja odbyła się w Czernej, w powiecie krakowskim, w gospodarstwie Jarosława i Katarzyny Janików. Wybór miejsca nie był przypadkowy, ponieważ Państwo Janikowie są aktywnymi beneficjentami funduszy unijnych.

Więcej »

XXI Wojewódzka Konferencja Pszczelarska

2017-01-23

1

W dniu 14  stycznia 2017 roku w siedzibie Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach odbyła się kolejna Konferencja Pszczelarska. Konferencje te organizowane od 21 lat przez MODR i Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Krakowie, zawsze u progu nowego roku, są ważnym wydarzeniem dla pszczelarskiej społeczności liczącej kilka tysięcy członków, którzy utrzymują ok. 100 tysięcy rodzin pszczelich na terenie całego województwa małopolskiego. Środowisko pszczelarskie jest dobrze zorganizowane i zintegrowane. Łączy je wspólna pasja, a nawet można powiedzieć misja ochrony pszczół, tak ważnego i tak mocno  dziś zagrożonego elementu środowiska. Dlatego też jak zwykle Konferencja zgromadziła liczna grupę /ok. 150/ pszczelarzy.

Więcej »

VIII Małopolski Przegląd Dorobku Artystycznego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich - Wielki sukces KGW z Gminy Grybów!

2017-01-12

1

Małopolski Przegląd Dorobku Artystycznego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich odbył się w dniach 8-9 października br. w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce. W przeglądzie zaprezentowało się 12 grup wytypowanych w eliminacjach powiatowych i gminnych oraz przez ośrodki doradztwa rolniczego i samorządy powiatowe woj. małopolskiego.

Więcej »

XVII Międzynarodowy Festiwal Koronki Klockowej w Bobowej

2017-01-11

1

Bobowa należy do najstarszych osad położonych w dolinie rzeki Białej, pomiędzy Tarnowem a Nowym Sączem. Wieś ta rozsławiła się bogatym folklorem i pięknym rękodziełem ludowym - koronki klockowe. Wiele pokoleń kobiet z terenu Bobowej oraz sąsiednich wsi trudniło się ich wyrabianiem. Praca ta stanowiła dodatkowe źródło dochodu gospodarstw domowych utrzymujących się z pracy na roli w bardzo rozdrobnionych gospodarstwach.

Więcej »


[1]      «      2   |   3   |   4   |   5   |   6      »      [49]