Wiadomości

Konferencja: Substancje toksyczne w środowisku pszczół - 14-15.10.2017, Kraków

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Polska Akademia Umiejętności, Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego wraz z Pszczelniczym Towarzystwem Naukowym zapraszają do udziału w konferencji „Substancje toksyczne w środowisku pszczół”. Konferencja odbędzie się w dniach  14 i 15 października 2017 roku w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, 30-149 Kraków, ul. Balicka 253 c (Aula).

Konferencja będzie poświęcona problemom ginięcia pszczół. Będzie to druga konferencja podsumowująca aktualną wiedzę na temat zagrożeń, na jakie są narażone pszczoły w środowisku.

Podczas konferencji poruszane będą zagadnienia dotyczące pestycydów oraz innych substancji toksycznych obecnych w środowisku. Omawiane będą zagadnienia związane z dostępnością szkodliwością substancji obcych dla pszczół. Uczestnicy dowiedzą się o konsekwencjach zdrowotnych arażenia pszczół na substancje obce. W ramach tegorocznej konferencji, cykl wykładów wzbogacony będzie o część warsztatową, podczas której będzie można aktywne uczestniczyć w dyskusji na temat zagadnień poruszanych na konferencji.
Konferencja będzie okazją do dialogu między nauką a praktyką oraz mobilizacji do większego zaangażowania w ratowanie środowiska, w którym żyją pszczoły.

Udział w konferencji jest bezpłatny, obowiązuje jednak wcześniejsza rejestracja elektroniczna na adres: zdr@urk.edu.pl, temat: „PSZCZOŁY” do dnia 2 października 2017 r. z podaniem:
1. Hasło: „pszczoły”;
2. Imię i nazwisko;
3. Adres pocztowy;
4. Zawód (rolnik, pszczelarz, pracownik naukowy itp.)

Materiały konferencyjne będą wydrukowane w kwartalniku „Wieś i Doradztwo” i przesłane uczestnikom po konferencji na podany adres pocztowy.

Komitet organizacyjny:
prof. dr hab. Florian Gambuś – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
prof. dr hab. Marian Tischner – Polska Akademia Umiejętności
prof. dr hab. Krystyna Czekońska – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
dr hab. Józef Kania, prof. UR – Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego w Krakowie


Jak dojechać do miejsca konferencji tj. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Wydział Inżynierii
Środowiska i Geodezji, 30-149 Kraków, ul. Balicka 253 c:
1. Pociągiem relacji Wieliczka – Kraków Główny – Kraków Lotnisko/Airport wysiąść na przystanku – Kraków Młynówka i 5 minut spaceru (kursuje co 30 minut).
2. Autobusem MPK do przystanku Godlewskiego i 2 minuty spaceru:
· nr 139, linia Kombinat –> Mydlniki (w sobotę co 20 minut);
· nr 208, linia Dworzec Główny Wschód –> Kraków Airport (co godzinę);
· nr 601, linia Aleja Przyjaźni –> Mydlniki (co godzinę).
3. Samochodem – wjazd na parking bezpłatny.

Program konferencji - DO POBRANIA| Opracowane przez Admin |