Wiadomości

Duplikaty zaświadczeń potwierdzających uczestnictwo w kursie/szkoleniu w przypadku utraty oryginału

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach wystawia duplikaty zaświadczeń wyłącznie w przypadku utraty oryginału.

W celu wystawienia duplikatu należy wypełnić wniosek i przesłać go na adres:

MODR z. s. w Karniowicach

ul. Osiedlowa 9

32-082 Bolechowice

Koszt wystawienia duplikatu wynosi 30 zł

Duplikat przesyłany jest drogą pocztową na wskazany we wniosku adres. Można go również odebrać osobiście w siedzibie Ośrodka.

W przypadku braku możliwości wystawienia duplikatu zaświadczenia wydawane są potwierdzenia udziału w szkoleniu/kursie.

Potwierdzenia wydawane są bezpłatnie.

POBIERZ WNIOSEK| Opracowane przez Admin |