Wiadomości

Nabory na działania z PROW 2014-2020 w roku 2017

W 2017 roku ARiMR przeprowadziła nabory na następujące działania z PROW 2014-2020

1.    Premia dla młodych rolników – w skali kraju złożono 4903 wnioski w tym w małopolsce 198, dla wszystkich wnioskodawców którzy uzyskali wymaganą liczbę punktów dostępne są środki finansowe

2.    Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych , obrót nimi lub ich rozwój – złożono 168 wniosków na łączną kwotę około 43 mln. zł, dostępna pula na lata 2014-2020 około 120 mln.zł

3.    Modernizacja gospodarstw rolnych obszary A, B, C – w skali kraju złożono 1414 – limit został przekroczony, pomoc będzie przyznawana wg kolejności na listach

4.    Restrukturyzacja małych gospodarstw – w skali kraju złożono 10862 wnioski z tego w małopolsce 1038 dla wszystkich wnioskodawców którzy uzyskali wymaganą liczbę punktów dostępne są środki finansowe

5.    Rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na terenach wiejskich – w małopolsce złożono 122 wnioski w tym 118 zostało zakwalifikowanych (uzyskało min 4 punkty)

6.    Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej w skali kraju złożono 474 wnioski

7.    Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów w skali kraju złożono 893 wnioski

Ponadto zostały ogłoszone nabory na:

Tworzenie grup producentów i organizacji producentów od 30.X do 28.XII 2017

Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych od 28.XI do 29.XI 2017

W 2018 roku planowane są nabory między innymi na następujące działania

Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar – a , b, c , d – I-II kwartał

Premia dla młodych rolników – I kwartał

Restrukturyzacja małych gospodarstw – I kwartał

Leszek Wawrzeń

Źródło strona internetowa ARiMR| Opracowane przez Admin |