Wiadomości

Niemieckie technologie w zakresie produkcji biogazu - wyjazd studyjny do Bawarii


22 - 25 marca 2010
(zgłoszenia do 5 lutego 2010)


Polsko – Niemiecka Izba Przemysłowo Handlowa organizuje wyjazd studyjny do Bawarii, który ma
na celu zaprezentowanie niemieckich rozwiązań technologicznych do produkcji biogazu.

Program 4- dniowego pobytu obejmie wizytę w bawarskich biogazowniach. Celem wyjazdu jest prezentacja niemieckich technologii oraz umożliwienie nawiązania współpracy pomiędzy przedsiębiorcami obu krajów.

Wyjazd jest finansowany przez Bawarskie Ministerstwo Gospodarski,  Infrastruktury, Transportu
i Technologii.
Polscy uczestnicy wyjazdu pokrywają jedynie koszt przelotu z Warszawy do Monachium.
Koszt wyjazdu: 1380 PLN netto

Pozostałe koszty obejmujące:
- Noclegi
- Wyżywienie
- Przejazdy autokarem w Niemczech
- Obsługę pilota oraz tłumacza

pokrywa partner niemiecki.

Ilość miejsc ograniczona.
Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia. Akceptacja  zgłoszeń następuje w porozumieniu z partnerem niemieckim, który dofinansowuje wyjazd studyjny.

Więcej informacji na stronie www.ahk.pl

Koordynator projektu:
Elżbieta Becker
Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa
Ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa
e-mail: ebecker@ahk.pl
tel. + 48 (22) 53 10 531, 53 10 500
fax. + 48 (22) 53 10 600| Opracowane przez Admin |