Wiadomości

Skorzystaj z bezpłatnych usług Centrum Informacji Natura 2000

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w ramach projektu „Misja Natura” utworzyła Centrum Informacji Natura 2000, którego celem jest przekazanie informacji dotyczących praw i zasad obowiązujących na terenach objętych siecią Natura 2000.
Centrum Informacji Natura 2000 pełni rolę edukacyjną, informacyjną, doradczą oraz konsultacyjną.

Zachęcamy do zgłaszania spraw związanych z siecią Natura 2000. Pracownicy CIN udzielą Ci informacji na temat obszarów wchodzących w skład sieci Natura 2000, poinformują o możliwościach lokowania inwestycji, pomogą w rozwiązywaniu spraw konfliktowych, sporządzeniu raportów środowiskowych i ocen oddziaływania na środowisko, wspomogą wiedzą przyrodniczą i prawną przy sporządzaniu planów zadań ochronnych, udzielą informacji o funduszach zarówno unijnych, jak i krajowych wspomagających różne formy działalności na terenach sieci Natura 2000.

Więcej informacji na stronie www.misjanatura.fwie.pl. Na tej stronie znajdują się również informacje o szkoleniach dot. Natury 2000, platforma e-learningowa i strona serialu.| Opracowane przez Admin |