Wiadomości

Informacja dla posiadaczy trzody chlewnej w sprawie prawidłowej obsługi zgłoszeń zmiany stanu stada świń

Departament Ewidencji Producentów i Rejestracji Zwierząt informuje, że w  związku z przypadkami błędnego wpisywania numeru oznakowanych świń na formularzu "Zgłoszenie zmiany stanu stada świń" należy wpisać w polu Numer identyfikacyjny świni/świń numer siedziby stada, z której zwierzę jest przemieszczane i którym jest oznakowane (art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, tj. Dz.U. 220t7 r.,poz. 546). Błędne wpisywanie numeru oznakowanych świń powoduje nieprawidłowości w bazie danych systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt wynikające z niepoprawnego wypełniania przez posiadaczy zwierząt formularzy zmiany stanu stada świń.

Na stronie internetowej: www.arimr.gov.pl, w zakładce Identyfikacja i Rejestracja Zwierząt znajduje Formularze dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt gospodarskich, a w nich Zgłoszenie zmiany stanu stada świń, znajduje się Instrukcja wypełniania Zgłoszenia zmiany stada świń.

Link do strony:

http://www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat/formularze-dotyczace-identyfikacji-i-rejestracji-zwierzat-gospodarskich-2017/zgloszenie-zmiany-stanu-stada-swin.html

Formularz:

http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/IRZ/formularze_IRZ/13032017_formularze_systemowe_IRZ/Zgloszenie_zmiany_stanu_stada_swin_2017.pdf


dn. 9.06.2017 r.| Opracowane przez Admin |