Wydarzenia

Image descriptionXXIII edycja Wyborów Chłopa roku 2017

Tradycyjnie, bo po raz 23-ty, świętowano w Racławicach Wybór Chłopa Roku 2017. Tegoroczne wybory wypadły w czwartą niedzielę kwietnia, dokładnie w imieniny Wojciecha i Bartosza. Mimo chłodnej pogody na błoniach wsi Janowiczki, pod pomnikiem Bartosza Głowackiego, zebrał się tłum ludzi, by kibicować kandydatom na Chłopa Roku w zmaganiach o pierwsze miejsce. W tym roku do zawodów przystąpiło siedmiu zawodników, w tym dwóch reprezentantów województwa małopolskiego.

 

 

Honorowym patronatem Imprezę objął pan Krzysztof Jurgiel Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którego statuetkę otrzymał Chłop Roku 2017, wybrany spośród zgłoszonych kandydatów. Ponadto honorowymi patronami byli Józef Pilch Wojewoda Małopolski, Jacek Krupa Marszałek Województwa Małopolskiego, prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady Rektor UR w Krakowie, którzy również ufundowali nagrody. W gronie zaproszonych gości był pan Dominik Pasek zastępca Dyrektora MODR w Karniowicach. Nie zabrakło także stoiska informacyjnego MODR, usytułowanego pośród innych instytucji pracujących na rzecz rolnictwa.

Kandydatów do konkursu o tytuł Chłopa Roku zgłosiły: Wojewódzkie Izby Rolnicze, KGW, JST - gmina Gołcza i ZMW. W tym roku konkurowali ze sobą rolnicy z województwa małopolskiego, podkarpackiego, łódzkiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. Kandydaci mogli się wykazać w takich konkurencjach jak: prezentacja stroju regionalnego i regionu, taniec regionalny z przyśpiewką, sztafeta z przemieszczaniem balotów słomy wyznaczoną trasą na czas, przeciąganie liny oraz test wiedzy o rolnictwie.

 

Największą liczbę punktów za wszystkie konkurencje zdobył w tym roku przedstawiciel województwa podkarpackiego pan Sławomir Kowal i otrzymał zaszczytny tytuł Chłopa Roku 2017.

Tegoroczny Chłop Roku 2017 ma 42 lata, prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 7,5 ha we wsi Nowy Borek, gdzie jest członkiem Rady Sołeckiej. Bierze czynny udział w życiu swojej miejscowości, działa na rzecz środowiska w którym w którym żyje i pracuje. Udziela się społecznie, jest radnym Rady Miejskiej w Błażowej, członkiem OSP oraz aktywnym animatorem kultury.

Przedstawiciele Małopolski zdobyli w konkursie odpowiednio drugie Grzegorz Płażek z podsłomnickich Muniakowic i trzecie miejsce Józef Robakowski z gminy Gołcza.

Dodatkowymi atrakcjami były występy zespołów ludowych: Miechowiacy, Kredkowa Kapela & Durmanków, Gabułtowianki i inne, jak również liczne firmy reklamujące sprzęt rolniczy i ogrodniczy, kolorowe kramy, wesołe miasteczko oraz zaplecze gastronomiczne. Gwiazdą wieczoru, która zakończyła imprezę, był Zenon Martyniuk.

Wanda Matias| Opracowane przez Admin |