Wydarzenia

Image descriptionSzkolenie powiatowe w zakresie programów rolnośrodowiskowych – Lipinki 2017

Pośród lasów, gór i łąk południowo-wschodniej Polski, w obrębie Magurskiego Parku Narodowego położona jest gmina Lipinki, należąca do powiatu Gorlickiego. Osobliwą cechą gminy Lipinki są charakterystyczne pejzaże, najeżone trojakami i kiwonami, służącymi do wydobywania ropy naftowej.

To właśnie tutaj w Domu Ludowym w Lipinkach odbyło się szkolenie powiatowe z zakresu organizacji i promocji gospodarstw realizujących programy rolnośrodowiskowe oraz rolnośrodowiskowo-klimatyczne. To już XIII edycja tego typu szkolenia organizowanego corocznie na terenie powiatu gorlickiego. Organizatorem był Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Gorlicach przy współudziale Starostwa Powiatowego w Gorlicach oraz Gminy Lipinki. W szkoleniu uczestniczyło ponad 100 rolników ze wszystkich 9 gmin powiatu gorlickiego.

Tematyka szkolenia zapewniła tak wysoką frekwencję żywo zainteresowanych nią rolników ponieważ aktualnie powiat gorlicki to numer jeden w Małopolsce w  zakresie ilości realizowanych na jego terenie programów ekologicznych, rolnośrodowiskowych i rolnośrodowiskowo-klimatycznych. W 2016 roku aż 747 gospodarstw w powiecie realizowało ww. programy.

Szkolenie otworzył  kierownik PZDR w Gorlicach Wincenty Kmak, który wraz z wójtem gminy Lipinki – Czesławem Rakoczym, gospodarzem terenu, serdecznie przywitali przybyłych rolników, a także zacnych gości, którzy nie tylko zaszczycili nas swoją obecnością, ale równocześnie zachęcali rolników do korzystania z możliwości jakie niesie ze sobą PROW 2014- 2020.

 

Wicestarosta – Jerzy Nalepka przedstawił  działania Starostwa Powiatowego w Gorlicach w zakresie wspierania rozwoju obszarów wiejskich, dyrektor MODR w Karniowicach – Marek Kwiatkowski przedstawił sytuację ekonomiczną gospodarstw rolnych na terenie Małopolski i zwrócił szczególną uwagę na rozdrobnione, jakość gleb i klimat powiatu gorlickiego, który predysponuje nasze gospodarstwa do realizacji programów rolnośrodowiskowych, a Dyrektor Małopolskiego Oddziału ARiMR - Adam Ślusarczyk zachęcał do składania wniosków obszarowych, ale również zaprezentował uruchamiane działania: „Restrukturyzacja małych gospodarstw” i „Rozpoczęcie działalności pozarolniczej na terenach wiejskich”.

 

 

 

Część merytoryczna szkolenia  skupiła się na aktualnych zagadnieniach związanych z płatnościami obszarowymi i rolno środowiskowo-klimatycznymi, wprowadzonymi zmianami i rozporządzeniami. Wykładowcy z Biura Powiatowego w  ARiMR – Barbara Rzepiela i Monika Mól szczegółowo omówiły wszystkie zagadnienia dotyczące płatności bezpośrednich i rolnośrodowiskowych, a zasady naboru wniosków do działania „Restrukturyzacja małych gospodarstw” bardzo przejrzyście wyjaśniła Beata Rosiek – specjalista z PZDR w Gorlicach,  pobudzając dyskusję wśród licznie zainteresowanych tym działaniem rolników. Należy nadmienić, że w PROW 2014-20 gospodarstwa ekologiczne są dodatkowo premiowane przy naborach wniosków inwestycyjnych, w tym na restrukturyzację małych gospodarstw, co może wpłynąć na lepszą pozycję rankingową przy ubieganiu się o te płatności.

Niemniejszym zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie Powiatowego Lekarza Weterynarii - Andrzeja Sokacza, który poruszył temat związany z występowaniem na terenie Polski i Małopolski  problemu  ptasiej grypy oraz  bardzo szczegółowo omówił sprawy związane z  rolniczym handlem detalicznym, w ramach którego rolnicy obok sprzedaży bezpośredniej mogą aktualnie zbywać produkty wytworzone we własnych gospodarstwach.

Wystąpienie Janusza Augustowskiego – kierownika KRUS PT w Gorlicach skupiło się na najistotniejszych zmianach w systemie ubezpieczeń  społecznych rolników.

Kolejnym ciekawym tematem było omówienie zagadnień związanych z udziałem gospodarstw w programach  rolnośrodowiskowo-klimatycznych, w tym przede wszystkim w zakresie cennych siedlisk przyrodniczych, który omówiła dr Izabela Wierzbowska – wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i równocześnie ekspert botanik.

Bydło hodowane w oparciu o trwałe użytki zielone to filar produkcji rolniczej naszych gospodarstw. Łąki i pastwiska są tu w większości użytkowane ekstensywnie, ograniczane do jednego lub dwóch pokosów w ciągu sezonu wegetacyjnego, a skład runi pozostaje niezmieniony od lat i jest charakterystycznych dla siedlisk Pogórza Karpackiego. Na siedliskach przyrodniczych na naszym terenie występują takie trawy wskaźnikowe jak: konietlica łąkowa, grzebienica zwyczajna, rajgras wyniosły a także przywrotniki, dzwonek rozpierzchły, jastrun zwyczajny, pierwiosnka, bodziszek łąkowy, koniczyna górska i drobnogłówkowa a także babka średnia i inne.      

Lokalną Grupę Działania „Beskid Gorlicki” reprezentował prezes Stanisław Kaszyk, który poinformował i zaprosił rolników do współpracy w zakresie tworzenia Inkubatora przetwórstwa lokalnego produktów rolnych w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Na zakończenie spotkania Wincenty Kmak – Kierownik PZDR w Gorlicach dziękował wszystkim uczestnikom za liczne przybycie i współorganizatorom – w szczególności wójtowi Czesławowi Rakoczemu za pomoc w organizacji i ufundowanie poczęstunku dla uczestników szkolenia, zaś TV Gorlice za obsługę medialną i przygotowanie relacji w lokalnej TV.

Szkolenie miało dodatkowo tę zaletę, że  oprócz wiodących tematów można było rozwiązać wiele problemów i uzyskać odpowiedzi na bardzo szczegółowe pytania  podczas przerwy, gdzie służyli swoimi osobami przedstawiciele PZDR w Gorlicach, BP ARiMR w Gorlicach, PT  KRUS w Gorlicach, LGD Beskid Gorlicki oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gorlicach.

Wśród uczestników opuszczających salę po kilkugodzinnym owocnym spotkaniu można było usłyszeć słowa:  „za rok znowu chcielibyśmy uczestniczyć w takim spotkaniu, proszę o nas pamiętać”.

Możemy tylko zapewnić, że szkolenia powiatowe w okresie wiosennym, tradycyjnie organizowane przed naborem wniosków wrosły już w tradycję Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Gorlicach i będą nadal organizowane.

Artur Baczyński| Opracowane przez Admin |