Wydarzenia

Image descriptionKonkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2017 - Etap regionalny

W dniu 11.05.2017 roku odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej w sprawie Ogólnokrajowego Konkursu ,,Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2017‘’ – etap regionalny.

Celem konkursu o zasięgu krajowym Bezpieczne Gospodarstwo Rolne jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia  w gospodarstwach rolnych. Organizatorami konkursu jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych. Konkurs ma charakter  ogólnokrajowy i przebiega co najmniej w trzech etapach Na etapie regionalnym obejmującym obszar  działania KRUS Oddział Tarnów (powiaty Bochnia, Brzesko. Dąbrowa Tarnowska, Tarnów) współorganizatorami konkursu były Państwowa Inspekcja Pracy, Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa, Małopolska Izba Rolnicza. Liczba uczestników jest nieograniczona. Komisja  regionalna  wyłania  3 laureatów i przekazuje  dokumentację  ich gospodarstw  do Komisji Wojewódzkiej. Komisja wojewódzka po zapoznaniu się z  dokumentacją zdjęciowa oraz arkuszami oceny gospodarstw, przeprowadza wizytację gospodarstw i ponownie ocenia gospodarstwa, po wyłonieniu zwycięzcy wojewódzkiego Konkursu przesyła do Centralnej Komisji Konkursowej arkusze oceny  gospodarstwa z etapu regionalnego i wojewódzkiego. Komisja centralna w lipcu 2017 przeprowadza wizytację 16 gospodarstw zwycięzców etapów wojewódzkich Konkursu i w oparciu o własną ocenę wyłania zwycięzcę. Wręczenie głównej nagrody dla zwycięzcy, a jest nią ciągnik rolniczy odbywa się co roku na wystawie rolniczej Agroshow Bednary. Warto przypomnieć że pierwszą nagrodę w tym konkursie w 2010 r. zdobyło gospodarstwo Małgorzaty i Wojciecha Musiał Niecieczy (powiat tarnowski), a wielu innych zajmowało wysokie lokaty w poprzednich edycjach.

Udział w konkursie mogą brać osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli).

Podstawą oceny gospodarstw są stwierdzone w nich zagrożenia.

Komisja Regionalna odnotowywała zagrożenia w arkuszu oceny gospodarstwa przy ocenie brane były pod uwagę:

•  Ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy

•   Stan budynków inwentarskich i gospodarczych (schody, używanie drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych

•   Wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia przed wypadkami

•   Stan techniczny maszyn i urządzeń stosowanych w gospodarstwie

•   Warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich

•   Rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym

•    Estetyka gospodarstwa

Komisja regionalna w składzie:

Robert Rybak Główny specjalista PT KRUS w Tarnowie

Andrzej Kizior Inspektor Pracy OIP Kraków Oddział w Tarnowie

Eugeniusz Tadel Kierownik PZDR w Tarnowie

Marcin Słowik Przedstawiciel MIR w Tarnowie

Wojciech Mruk Młodszy Specjalista PT KRUS W Tarnowie

po przeprowadzeniu w dniach 20.04.2017-28.04.2017 wizytacji 20 gospodarstw zgłoszonych do Konkursu i ocenie sporządzonych Arkuszy oceny gospodarstw i materiału zdjęciowego wytypowała następujące gospodarstwa do finału wojewódzkiego

1. Artur Tabor - Buczyna 102

2. Zuzanna Magiera - Otfinów 63

3. Grzegorz Serafin - Tuchów ul. Owocowa 13a

Uroczyste wręczenie nagród nastąpiło w dniu 29.05.2017 po szkoleniu Bezpieczne gospodarstwo rolne oraz pokazie bezpiecznej obsługi pilarki łańcuchowej przeprowadzonej w siedzibie MIR Tarnów

Wszystkim uczestnikom gratulujemy zajętych miejsc, finalistom Etapu regionalnego życzymy wysokich ocen  w etapie wojewódzkim

 

opracowanie: Ewa Rhein| Opracowane przez Admin |