Wydarzenia

Image descriptionRelacja z konferencji pn. Innowacyjność w przetwórstwie produktów żywnościowych Małopolski

W zorganizowanej 28 września br. w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zlecenie Sekretariatu Regionalnego KSOW województwa małopolskiego przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Konferencji pn. ”Innowacyjność w przetwórstwie produktów żywnościowych Małopolski” uczestniczyło 100 osób, w skład których weszli rolnicy doradcy, przedstawiciele LGD oraz mieszkańcy obszarów wiejskich z woj. małopolskiego.

Otwierając konferencję z-ca dyrektora Dominik Pasek podkreślił, jak docenionym i poszukiwanym przez konsumentów towarem są wysokiej jakości produkty żywnościowe, a tym samym rozwój lokalnego przetwórstwa jako jeden z czynników rozwoju obszarów wiejskich.

W programie spotkania znalazły się tematy: produkty wysokiej jakości i ich znaczenie w żywieniu, aspekt ekonomiczny i zdrowotny, możliwości wsparcia finansowego na rozwój małego przetwórstwa, możliwości sprzedaży przez rolników produktów lokalnych w kontekście znaczenia regionalnego oraz certyfikacja produktów żywnościowych.

W wykładzie wprowadzającym prof. dr hab. inż. Władysław Migdał z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie podkreślił jak ważne znaczenie dla konsumenta ma wysokiej jakości produkowany z wykorzystaniem własnych surowców produkt w porównaniu z produkcją masową zarówno w aspekcie ekonomicznym poprzez zróżnicowanie zatrudnienia tworząc na wsi pozarolnicze źródła utrzymania jak również zdrowotny konsument ma możliwość nabycia produktów wysokiej jakości wytworzonych według starych receptur bezpośrednio u lokalnych producentów

W kolejnym wykładzie Sławomir Więcławek, ARiMR, Oddział Kraków przedstawił możliwości pozyskiwania środków w ramach PROW 2014-2020 na rozwój przetwórstwa.

Jak podkreślił prof. dr hab. inż. Czesław Nowak z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, tradycje kulinarne przekazywane z pokolenia na pokolenie są istotnym czynnikiem rozwoju regionalnego. W odpowiednio zorganizowanym działaniu lokalnym poprzez skrócenie łańcucha dostaw producent- konsument jak również rozwój rolniczego handlu detalicznego, mogą stać się dodatkowym źródłem dochodów mieszkańców obszarów wiejskich

Wykład Tomasza Donka, przedstawiciela COBICO, Oddział Kraków dotyczył certyfikacji produktów żywnościowych ze szczególnym wyjaśnieniem definicji znakowania produktów certyfikowanych, celem pozyskania nowych rynków zbytu.

Podsumowaniem konferencji była wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy wykładowcami, specjalistami branży przetwórczej a lokalnymi producentami zarówno prowadzącymi małe przetwórstwo jak i zamierzającymi je uruchomić. Jednym celem wszystkich uczestników był rozwój małego przetwórstwa w obrębie gospodarstwa rolnego, pozyskanie nowych rynków zbytu oraz wzmocnienie promocji regionu.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział.

dodano dn. 2.10.2017 r.| Opracowane przez Admin |