Wydarzenia

Image descriptionJesienne Seminarium i XXXIX Wystawa Szynszyli

W dniach 4 i 5 listopada br. na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie odbyło się spotkanie hodowców szynszyli, którego wiodącym tematem była praca hodowlana na fermie szynszyli.

Jak zwykle sobota /4 listopada/ była dniem, w którym komisja sędziowska z Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt pod przewodnictwem Pana Łukasza Baran oceniła łącznie 125 szt szynszyli.

Zgodnie z regulaminem oceną punktową, według obowiązującego wzorca objęte są odmiany standard, czarna aksamitna i beżowa. Pozostałe odmiany są oceniane metodą porównawczą.

Wyniki oceny ogłoszono w niedzielę  wręczając hodowcom dyplomy oraz puchary. Obecny podczas tej uroczystości Pan Dominik Pasek, zastępca dyrektora Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z s. w Karniowicach gratulował laureatom sukcesów doceniając pracę hodowców w rozwoju hodowli i chowu szynszyli.

W kategorii fermy hodowlane:

Tytuł czampiona  w odmianie szynszyla standard oraz czampiona  w odmianie czarna aksamitna  przyznano dla szynszyli pochodzących z hodowli Państwa Ludwiki i Jana Czyżów.

Tytuł championa i wiceczempiona w odmianie szynszyla beżowa oraz tytuł wiceczampiona  w odmianie szynszyla standard przyznano dla szynszyli pochodzących  z hodowli Państwa Antoniny i Jarosława Czarneckich.

Dodatkowo przyznano wyróżnienie w kategorii Najlepsza Stawka Szynszyli w odmianie standard i czarna aksamitna dla Pani Agnieszki Baranowskiej, która uzyskała średnią z oceny 25,8 pkt.

W kategorii Najlepsza Stawka Szynszyli w odmianie szynszyla beżowa wyróżnieni zostali Państwo Antonina i Jarosław Czarneccy, którzy uzyskali średnią z oceny 28,0 pkt.

W kategorii fermy towarowe:

Tytuł czampiona w odmianie szynszyla standard  przyznano dla szynszyli pochodzącej z fermy Pana Konrada Poterek.

Tytuł czampiona w odmianie beżowej oraz wiceczampiona w odmianie szynszyla standard przyznano dla szynszyli pochodzących z fermy Państwa Alicji i Jarosława Nowaków.

Dodatkowo przyznano wyróżnienie w kategorii Najlepsza Stawka Szynszyli w odmianie standard dla Pana Grzegorza Michalika, który uzyskał średnią z oceny 27,00 pkt.

Dodatkowo komisja przyznała tytuł Najlepszy Hodowca Roku 2017 Szynszyli Standard i Czarnych Aksamitnych, Puchar im. Bogusława Barabasza dla Pana Grzegorza Michalika, średnia ocen 27,10 pkt.

Tytuł Najlepszy Hodowca Roku 2017 Szynszyli Beżowych, Puchar im. Władysława Rżewskiego przyznano Państwu Antoninie i Jarosławowi Czarneckim, średnia ocen 28,00pkt.

Ponadto  w ramach  wiodącego tematu „Praca hodowlana zmierzająca do poprawy jakości hodowanych szynszyli” odbyły się następujące wykłady seminaryjne.

- „Praca hodowlana na fermie szynszyli” - dr inż. Łukasz Migdał - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

- „Termowizyjny pomiar emisji ciepła jako wskaźnik dobrostanu szynszyli” - dr hab. Marcin Lis - UR w Krakowie

- „Mięso pochodzące od roślinożernych zwierząt futerkowych alternatywą dla wieprzowiny i wołowiny” - prof. dr hab. Dorota Kowalska - Instytut Zootechniki, PIB w Balicach.

Tematyka i zagadnienia przedstawione w trakcie wykładów budziły żywe zainteresowanie hodowców, którzy są uczestnikami bardzo wymagającymi a jednocześnie doceniającymi znaczenie spotkania się nauki z praktyką. Od lat umiejętnie wykorzystują wiedzę przekazaną im na seminariach, konferencjach i wystawach, warsztatach. Efektem tego jest wzrost znaczenia tego działu działalności rolniczej dla Polskiej gospodarki. A o wysokim  poziomie naszej hodowli świadczy fakt , że Polacy są liderem w jakości i ilości produkowanych skór ( druga potęga w Europie, trzecia w świecie).

Prezes Krajowego Związku Hodowców Szynszyli  Pan Adam Borkowski zwrócił uwagę, że przed hodowcami stoi wiele wyzwań, takich jak dobrostan zwierząt, prawodawstwo. Czasy dla hodowli zwierząt futerkowych są niestabilne. I nie wynikają one  z załamań na rynku, ale ciągłym naciskom wprowadzenia zakazu hodowli. I choć zwierzęta futerkowe zaliczane są od lat zgodnie z ustawą do zwierząt gospodarskich, a więc podlegają kontrolom i wymogom w zakresie dobrostanu i standardów hodowli, to w zakresie tego działu produkcji co jakiś czas pojawiają się działania, które mogą pozbawić  naszych hodowców źródła utrzymania i doskonałych efektów długoletniej pracy hodowlanej. Nie bez znaczenia jest również to, że konkurencja ze  strony innych państw bardzo szybko wykorzystałaby sytuację przejmując materiał z naszych ferm i nasze wypracowane rynki. Odbudować to ponownie już nie będzie łatwo.

Na ręce  zastępcy dyrektora MODR Pana Dominika Paska  zostały złożone szczególnie serdeczne podziękowania za długoletnią współpracę w organizacji wystaw i seminariów przez pracowników PZDR Myślenice.

Mając nadzieję na rozwój sytuacji korzystny dla hodowców zwierząt futerkowych  już zapraszam na wiosenną wystawę i seminarium szynszyli, która odbędzie się w Myślenicach.

Teodor Pitala

Zdjęcia: Marcin Rychlicki PZDR Myślenice| Opracowane przez Admin |