Wydarzenia

Image description„Doradca” nagrodzony w konkursie na najlepsze czasopismo ośrodków doradztwa rolniczego

6 grudnia 2017 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników XXV edycji konkursu pn. „Najlepsze wydawnictwo wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego”. Wydawany przez MODR z s. w Karniowicach dwumiesięcznik „Doradca” znalazł się w gronie tegorocznych laureatów, otrzymując wyróżnienie za 2016 rok. Patronem honorowym konkursu był Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W jubileuszowej, XXV edycji konkursu wzięło udział 16 redakcji ODR oraz 12 wydawców, walczących w dwóch kategoriach: najlepsze czasopismo oraz najlepsza publikacja tematyczna.

 

Organizowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego konkurs od wielu lat cieszy się dużym zainteresowaniem redakcji ośrodków doradztwa rolniczego. Jak podkreślali organizatorzy, jako forma współzawodnictwa wydawców systematycznie przyczynia się do podwyższania poziomu merytorycznego i edytorskiego wydawanych czasopism oraz wydawnictw tematycznych.

W pierwszej części spotkania, z okazji 25-lecia konkursu, jubileuszowe puchary Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wszystkim redakcjom czasopism Ośrodków Doradztwa Rolniczego wręczył Pan Ryszard Zarudzki, podsekretarz stanu w MRiRW.

Następnie ogłoszono wyniki oraz wręczono nagrody i dyplomy w konkursie na najlepsze czasopismo w 2016 roku. W imieniu redakcji „Doradcy” dyplom i nagrodę za zdobyte wyróżnienie z rąk wiceministra Ryszarda Zarudzkiego odebrał Dominik Pasek - zastępca dyrektora MODR.

Podsumowując uroczystość, wiceminister Zarudzki podkreślił ważną rolę, jaką odgrywają czasopisma ODR zarówno w procesie komunikacji pomiędzy Ministerstwem Rolnictwa i doradztwem a środowiskiem rolniczym, jak i w transferze wiedzy, innowacji i upowszechnianiu wyników badań naukowych w praktyce rolniczej.


Wyniki XXV edycji konkursu:

W kategorii „Najlepsze czasopismo periodyczne”:

I miejsce:

„Lubelskie Aktualności Rolnicze” Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

Dwa równorzędne II miejsca:

„Wieś Kujawsko-Pomorska” Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

„Twój Doradca Rolniczy Rynek” Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

III miejsce:

„Bieżące Informacje” Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

Wyróżnienia:

„Aktualności Rolnicze” Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach

„Wiadomości Rolnicze” Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

„Małopolski Informator Rolniczy - Doradca” Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z s. w Karniowicach

„Pomorskie Wieści Rolnicze” Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

„Śląskie Aktualności Rolnicze” Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

W kategorii „Najlepsza publikacja tematyczna” nagrodę przyznano publikacji:

pt. „Nasadzenia ozdobne w wiejskich ogrodach przydomowych” zgłoszonej przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Zespołom Redakcyjnym nagrodzonych i wyróżnionych czasopism oraz publikacji tematycznych ośrodków doradztwa rolniczego składamy gratulacje.

Małgorzata Serwaczak
fot. arch. Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie| Opracowane przez Admin |