Menu główne

BHP w gospodarstwie

BHP w obsłudze i eksploatacji kombajnów do zbioru zbóż

Według statystyk, niemal połowa śmiertelnych wypadków podczas prac rolniczych jest związana z eksploatacją maszyn oraz urządzeń. Żniwa to czas zintensyfikowanych prac z ich wykorzystaniem, dlatego wówczas ryzyko uszczerbku na zdrowiu czy też śmiertelnego wypadku znacznie wzrasta. Państwowa Inspekcja Pracy wskazuje, że do głównych przyczyn wypadków należą: brak odpowiednich kwalifikacji oraz wiedzy o zagrożeniach, nieznajomość instrukcji obsługi użytkowanej maszyny, brak osłon części ruchomych, naprawa urządzeń przy włączonym napędzie, a także zła organizacja pracy.

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe ciągle trapią polskich rolników

Zawód rolnika jest trudny, skomplikowany, wymaga umiejętności i kwalifikacji na wielu płaszczyznach. Mimo to nie da się wykluczyć zagrożeń jakie czyhają na rolnika w jego gospodarstwie. Postęp w rolnictwie wprowadził do produkcji wiele maszyn i urządzeń, które mimo ciągłego doskonalenia nie są w 100% bezpieczne. Obsługa ich wymaga od rolnika wiedzy, siły, sprawności fizycznej, nieustannego skupienia i wiele innych cech.