Menu główne

Choroby zakaźne

Choroba niebieskiego języka

Choroba niebieskiego języka (BT, Blue Tongue) jest to zakaźna, niezaraźliwa choroba atakująca małe przeżuwacze oraz bydło, wywołana przez wirus RNA z rodziny Reoviridae.