Menu główne

Choroby zakaźne

Zagrożenie wścieklizną wciąż aktualne

Wścieklizna jest zakaźną wirusową chorobą o ostrym przebiegu, której zwalczanie prowadzone jest z urzędu. Choroba ta jest nieuleczalna dla ludzi oraz zwierząt. Wściekliznę wywołuje wirus neurotropowy należący do rodziny Rhabdoviridae i rodzaju Lyssavirus, który atakuje ośrodkowy układ nerwowy (mózgowie i rdzeń kręgowy) ssaków, w tym człowieka. Dla ludzi jest to niebezpieczna choroba odzwierzęca.

Choroba niebieskiego języka

Choroba niebieskiego języka (BT, Blue Tongue) jest to zakaźna, niezaraźliwa choroba atakująca małe przeżuwacze oraz bydło, wywołana przez wirus RNA z rodziny Reoviridae.