Menu główne

Inne artykuły z dziedziny ekonomiki

Sprzedaż nieruchomości

Z punktu widzenia przekształcania istniejącej struktury agrarnej - zmierzającej do powiększania istniejących gospodarstw rolnych – co szczególnie w Małopolsce jest niezmiernie ważnym zagadnieniem, najważniejszym sposobem nabywania ziemi jest sprzedaż gruntów. Nabywanie nieruchomości w drodze darowizn i spadków (a więc niejako naturalnej) ma z tego punktu widzenia daleko mniejsze znaczenie, jako że najczęściej nie zmienia znacząco istniejącej struktury.
Na wstępie należy zaznaczyć że aktualny stan prawny dotyczący sprzedaży nieruchomości jest skomplikowany. Szczegółowe przepisy w tym zakresie są niespójne lub nawet ze sobą sprzeczne.
Jednak co do zasady sprzedaż nieruchomości odbywa się wg schematu opisanego w niniejszym opracowaniu.

Jak uporządkować dokumenty w gospodarstwie rolnym?

Z roku na rok w gospodarstwie rolnym przybywa dokumentów – często mamy z tego powodu sporo kłopotów zwłaszcza, gdy szybko musimy znaleźć jakiś dokument. Jak gromadzić tą dokumentację, aby była nam przydatna jak również urzędom i osobom, które sprawdzają nasze gospodarstwo.

Bilans majątkowy gospodarstwa rolnego

Bilans majątkowy, jedno z podstawowych sprawozdań finansowych, przedstawia stan   majątkowy gospodarstwa w określonym dniu. Bilans majątkowy jest to zestawienie dwustronne. Lewą część stanowią aktywa, a prawą pasywa. Aktywa są  to rzeczowe środki produkcji będące w bezpośredniej dyspozycji osoby gospodarującej.

Nowe zasady rejestracji działalności gospodarczej

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz CEIDG-1 wniosku do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych, w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1. Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.

Najważniejsze zmiany w przepisach dotyczących grup i organizacji producentów owoców i warzyw po 5.04.2012 r.

Grupy wstępnie uznane i uznane organizacje producentów owoców i warzyw funkcjonują na polskim rynku od 2004 r. Aktualnie działa 241 grup wstępnie uznanych (GWU) oraz 63 uznane organizacje (UO).

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w 2013 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba informuje: Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej, powinien zbierać faktury VAT.

Lokalne systemy żywnościowe, czyli jak to się robi w Szwajcarii

W Szwajcarii lokalny system żywnościowy oparty jest na bliskiej, trwałej relacji między wytwórcami a odbiorcami, obopólnych korzyściach i wzajemnym zaufaniu. Popularny jest ruch, zgodnie z którym konsument kupuje żywność bezpośrednio od producenta, tj. rolnika, dotyczy to np. relacji na linii restauratorzy – lokalni producenci rolni. Niezmiernie ważne jest to, że uczestnicy systemu sami definiują, co jest dla nich „lokalne”, nie potrzebują do tego przepisów i rządowych ustaw. Indywidualni wytwórcy są częścią większego systemu żywnościowego, skoncentrowanego jednak lokalnie i działającego w obrębie swojego regionu.

Usługi MODR: wydawanie opinii dotyczącej prowadzenia działalności rolniczej w związku z zamiarem nabycia nieruchomości rolnej

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego wykonuje usługi polegające na wydawaniu opinii dotyczącej prowadzenia działalności rolniczej w związku z zamiarem nabycia nieruchomości rolnej, na podstawie wniosków składanych przez zainteresowane osoby.

Ceny masła na rynkach w połowie 2017 r.

W ostatnich miesiącach (piszę te słowa w końcu lipca 2017 r.), dał się odczuć znaczący wzrost cen masła. Wg Agencji Rynku Rolnego ceny zbytu wzrosły od ubiegłego roku, wg różnych szacunków od 69% do nawet  75%. Spowodowało to oczywiście wiele zapytań dotyczących przyczyn tej sytuacji.

Sprzedaż bezpośrednia produktów roślinnych z gospodarstwa rolnego

Bezpośrednio konsumentowi można sprzedawać produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego w stanie nieprzetworzonym, które pochodzą wyłącznie z własnych upraw lub hodowli. W tym artykule chciałabym zająć się sprzedażą bezpośrednią produktów roślinnych, która występuje najczęściej.

Strony