Menu główne

Integrowana produkcja roślin

Działania zapobiegawcze w integrowanej produkcji marchwi

Integrowana Produkcja marchwi polega na łączeniu różnych metod ochrony roślin w celu poprawy warunków ochrony środowiska naturalnego oraz produkcji zdrowej żywności. Korzyść dla rolnika polega na większych możliwościach sprzedaży lepszego produktu, często po wyższej cenie.