Menu główne

Koła gospodyń wiejskich

66 lat Koła Gospodyń Wiejskich w Pisarzowej

Koło Gospodyń Wiejskich w Pisarzowej jest najdłużej działającą organizacją kobiet na terenie gminy Limanowa. Powstało w 1947 roku z inicjatywy Kunegundy Raczek  pełniącej wtedy funkcję sołtysa wsi Pisarzowa. Początkowo spotkania kobiet odbywały się w prywatnych domach. Głównym celem działalności była integracja społeczności lokalnej poprzez organizację okazjonalnych występów artystycznych, spotkań patriotycznych, wieczornic, odczytów i prelekcji, zabaw ludowych, festynów rodzinnych, imprez sportowych, zlotów.