Menu główne

Koła gospodyń wiejskich

Stowarzyszenie KGW „Paradne Gosposie” z Kasinki Małej kultywuje tradycje regionu

Gmina Mszana Dolna położona jest w zachodniej części Beskidu Wyspowego w powiecie limanowskim. Kultura i tradycje tego regionu są bogate. W  przekazywaniu tych wartości następnym pokoleniom ważną rolę spełniały od dawna  koła gospodyń  wiejskich. W ostatnim czasie można zaobserwować  proces integracji kobiet, czego wyrazem jest reaktywacja działalności organizacji społeczno-zawodowych na terenach wiejskich. Jednym z przykładów jest Koło Gospodyń Wiejskich z Kasinki Małej, które rozpoczęło działalność w marcu 2014 roku.

Koło Gospodyń Wiejskich z Lipnicy Dolnej działa już 70 lat

Nie znamy dokładnej daty założenia KGW w Lipnicy Dolnej z powiatu bocheńskiego. Wiadomym jest, że główną inicjatorką założenia oraz pierwszą przewodniczącą Koła była Joanna Duśko. Nie zachowały się żadne kroniki ani zapiski jego działalności z tych czasów. Koło było integralną częścią Kółka Rolniczego.

66 lat Koła Gospodyń Wiejskich w Pisarzowej

Koło Gospodyń Wiejskich w Pisarzowej jest najdłużej działającą organizacją kobiet na terenie gminy Limanowa. Powstało w 1947 roku z inicjatywy Kunegundy Raczek  pełniącej wtedy funkcję sołtysa wsi Pisarzowa. Początkowo spotkania kobiet odbywały się w prywatnych domach. Głównym celem działalności była integracja społeczności lokalnej poprzez organizację okazjonalnych występów artystycznych, spotkań patriotycznych, wieczornic, odczytów i prelekcji, zabaw ludowych, festynów rodzinnych, imprez sportowych, zlotów.