Menu główne

Konkursy agroturystyczne

Konkurs Estetycznie zagospodarowana zagroda - promocją gminy województwa regionu w roku 2014 rozstrzygnięty

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach już po raz kolejny zorganizował wojewódzki konkurs pn. „Estetycznie zagospodarowana zagroda – promocją gminy, województwa regionu” Integracja i aktywizacja mieszkańców wsi do tworzenia atrakcyjnych warunków pracy i wypoczynku, poprawa estetyki zagród położonych na obszarach wiejskich, sprzyja jednocześnie kreowaniu lepszego wizerunku wsi i promocji województwa, jest też ważnym czynnikiem ekonomicznym warunkującym rozwój infrastruktury wsi oraz ekologicznych wzorców gospodarstw rolnych.

Konkurs Estetycznie zagospodarowana wieś 2007

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach w roku 2007 już po raz kolejny zorganizował konkurs "Estetycznie zagospodarowana wieś - promocją gminy, województwa, regionu"

 

Konkurs Estetycznie zagospodarowana zagroda 2009

5 września bieżącego roku podczas Międzynarodowej  Wystawy Rolniczej „Agropromocja” rozstrzygnięty został konkurs  „Estetycznie zagospodarowana zagroda —  promocją gminy, województwa, regionu”. Został on zorganizowany przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w celu popularyzacji estetycznego urządzania gospodarstw.

 

Konkurs Zielone Lato 2009

Tegoroczny konkurs odbył się  po raz szesnasty. o konkursu „Zielone lato” typowane były obiekty turystyki wiejskiej, które wyróżniają się  między innymi: dobrą bazą noclegową, funkcjonalnym i estetycznym  wyposażeniem pokoi, ekologicznym  oddziaływaniem na środowisko.

Konkurs Zielone Lato 2008

W miesiącu sierpniu 2008 r. komisja konkursowa powołana przez Dyrektora MODR Marka Kwiatkowskiego dokonała oceny gospodarstw agroturystycznych zgłoszonych do wojewódzkiego konkursu agroturystycznego „Zielone Lato”. W skład komisji konkursowej powołani zostali przedstawiciele MODR, Izby Rolniczej oraz Lokalnych Stowarzyszeń Agroturystycznych.

Konkurs Zielone Lato 2007

Celem konkursu była promocja agroturystyki oraz prezentacja obiektów agroturystycznych i turystyki wiejskiej, które wyróżniają się ciekawymi rozwiązaniami w sposobie przygotowania oferty dla gości. Tegoroczny konkurs odbywał się po raz czternasty.

Konkurs Najlepszy obiekt turystyczny na obszarach wiejskich Małopolski w 2014 roku rozstrzygnięty

Agroturystyka to dziś dodatkowe a niejednokrotnie główne  źródło dochodów dla małopolskich rodzin rolniczych. Bogata historia regionu Małopolski, wiele atrakcji przyrodniczo-krajobrazowych sprzyjają zainteresowaniu wyborem miejsca wypoczynku turystów krajowych i zagranicznych. W takim też klimacie funkcjonują  gospodarstwa agroturystyczne i obiekty turystyki wiejskiej.