Menu główne

Kontakt z redakcją

Redakcja dwumiesięcznika "DORADCA":

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z s. w Karniowicach
* Zespół Wydawnictw:

adres: ul. Osiedlowa 9
32-082 Bolechowice

Kontakt z redakcją: doradcaatmodr [dot] pl, wydawnictwaatmodr [dot] plPrenumerata: doradcaatmodr [dot] plwydawnictwaatmodr [dot] pl">
Reklama: reklamaatmodr [dot] plwydawnictwaatmodr [dot] pl">

W tej chwili brak zawartości sklasyfikowanej pod tym terminem.