Menu główne

Kredyty dla rolników

Kredyty klęskowe

W ostatnich latach często występowały w rolnictwie zjawiska klęskowe. Jedną z form pomocy oferowaną rolnikom w takich sytuacjach są kredyty na likwidację ich skutków. W ubiegłych latach (choć nie było to regułą) przyznawane były także jednorazowe zapomogi. Gdy straty w majątku gospodarstwa lub zasiewach są wysokie zaciągnięcie kredytu klęskowego z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydaje się być jedynym rozwiązaniem na przywrócenie funkcji użytkowych zniszczonego majątku lub przywrócenia produkcyjności.

Koszty kredytu to nie tylko odsetki

Inwestycje w ramach PROW 2007-2013 mogą być realizowane z własnych środków pieniężnych. Kiedy jednak brak własnych pieniędzy pomóc może rodzina, znajomi ale również i bank udzielając kredytu na planowaną inwestycję. W pierwszym przypadku refundacja (najczęściej 50 % wartości netto inwestycji) trafia bezpośrednio do kieszeni rolnika, a w drugim przypadku zazwyczaj refundację przejmuje bank na poczet zaciągniętego kredytu. Rolnik spłaca pozostałą część kredytu.