Menu główne

Obrót ziemią

Wydawanie opinii dotyczącej prowadzenia działalności rolniczej w związku z zamiarem nabycia nieruchomości rolnej

W związku ze zmianami w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, osoby nie będące rolnikami, które zamierzają nabyć ziemię zobowiązane są do posiadania opinii dotyczącej planowanej działalności rolniczej. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego wykonuje usługi polegające na wydawaniu przedmiotowych opinii.

Średnie ceny gruntów wg GUS - obowiązują od 2 października 2017 r.

Ceny zakupu/sprzedaży użytków rolnych w II kwartale 2017 r. wg województw, obowiązujące od 2 października 2017 r. (średnie ceny gruntów wg GUS).

Średnie ceny gruntów wg GUS - obowiązują od 16 grudnia 2013 r.

Informacje o średnich cenach gruntów ornych wykorzystywane są przez banki w procesie udzielania kredytów, obowiązują od 16 grudnia 2013 r.

Zmiany w obrocie ziemią rolną - obowiązują do 30 kwietnia 2016 r.

30 kwietnia 2016 roku w życie wejdzie Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. W okresie 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy wstrzymana zostanie sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Średnia powierzchnia gospodarstwa - dane z 20 września 2013 r.

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji I Modernizacji Rolnictwa z dnia 20 września 2013 r. w sprawie wielkości średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2013 roku.

Średnie ceny gruntów wg GUS - obowiązują od 1 marca 2013 r.

Informacje o średnich cenach gruntów ornych wykorzystywane są przez banki w procesie udzielania kredytów, obowiązują od 1 marca 2013 r.

Średnia powierzchnia gospodarstwa - dane z 17 września 2012 r.

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji I Modernizacji Rolnictwa z dnia 17 września 2012 r. w sprawie wielkości średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2012 roku.