Menu główne

Pakiety rolnośrodowiskowe

Gatunki wskaźnikowe warunkujące wsparcie w programach rolnośrodowiskowo-klimatycznych. Część I - zmiennowilgotne łąki trzęślicowe

Wsparcie gospodarstw rolnych w ramach działania pod nazwą ,,Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objęte PROW 2014-2020 zbliża się do półmetka. Nadal jednak jest możliwość przystąpienia do realizacji tego działania i uzyskania przewidzianego w nim wsparcia. Pomimo upływu kilku już lat od wprowadzenia tego działania, nadal pojawia się wiele pytań od rolników, którzy są zainteresowani dopłatami w ramach realizacji poszczególnych pakietów i wariantów programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego.