Menu główne

Płatności bezpośrednie

Wnioski o płatności bezpośrednie w 2018 r. obowiązkowo przez internet - informacja ARiMR

Od 2018 r. wszystkie wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz obszarowych z PROW muszą zostać złożone formie elektronicznej za pośrednictwem formularza geoprzestrzennego udostępnionego na stronie internetowej ARiMR. Taki obowiązek wynika wprost z przepisów wspólnotowych i dotyczy wszystkich państw członkowskich UE. Tym rolnikom, którzy nie korzystają z internetu, Agencja oraz współpracujące z nią instytucje będą udzielały pomocy.

Nowe zasady przyjmowania wniosków o płatności bezpośrednie w 2018 r. (e-wniosek) - informacja MRiRW

Komisja Europejska nałożyła obowiązek na kraje członkowskie, by od 2018 r. wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych PROW rolnicy składali tylko przez internet. Wnioski w formie papierowej można byłoby składać tylko w uzasadnionych i szczególnych przypadkach.