Menu główne

Przetwórstwo rolne

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa administruje funduszami promocji produktów rolno-spożywczych

Fundusze promocji powołano w celu wspierania marketingu rolnego, wzrostu spożycia i promocji polskich produktów rolno-spożywczych na rynkach krajowym i zagranicznych. Każdy fundusz jest zarządzany przez komisję składającą się z 9 członków – przedstawicieli: przetwórców produktów rolnych, producentów rolnych oraz izb rolniczych.

Do kompetencji komisji zarządzających funduszami promocji należy:

Obowiązkowe przepisy prawne i procedury administracyjne związane z produkcją wina

Rynek wina w Unii Europejskiej podlega bardzo restrykcyjnym przepisom prawnym. Są to głównie rozporządzenia, które ujednolicają prawo winiarskie w całej Unii. Jak wiemy rozporządzenia unijne obowiązują wprost w krajach członkowskich. Dlatego zasady wyrobu win w Polsce, podobnie jak w innych państwach członkowskich, regulują w pierwszej kolejności przepisy unijne.

Tak powstają pyszne, tłoczone soki

Tłocznia Owoców Pawłowski, pana Antoniego, Marcina i Ilony Pawłowskich, to mała, rodzinna tłocznia owoców i warzyw działająca w Żbikowicach w gminie Łososina Dolna. Zajmuje się produkcją (oczywiście w małym zakresie) 100% soków owocowo-warzywnych. Soki powstają ze świeżych owoców i warzyw.