Menu główne

Sadownictwo

Borówka wysoka (Vaccinium corymbosum L.)

Borówka wysoka jest krzewem dorastającym do 3 m wysokości. W naturalnych warunkach rośnie najczęściej na wilgotnych lub mokrych,  umiarkowanie kwaśnych torfowiskach wokół bagien, moczarów, jezior, w wąwozach i na osłoniętych od wiatrów stokach.

Jakie drzewka sadzić?

Ważnym czynnikiem wpływającym na produkcję sadowniczą jest jakość materiału szkółkarskiego użytego do sadzenia. Zakładając sady intensywne należy stosować materiał szkółkarski najwyższej jakości, bo tylko taki materiał gwarantuje uzyskanie w możliwie krótkim czasie od posadzenia drzew wysokich, dobrej jakości plonów. Zakupione drzewka i krzewy owocowe powinny być zaopatrzone w dokumentację pochodzenia oraz paszport potwierdzający status zdrowotności roślin, nazwę odmiany, a w przypadku roślin szczepionych/okulizowanych – także nazwę podkładki i ewentualnie wstawki.

Przygotowanie sadu do zimy

Czas pomiędzy zbiorem owoców a nastaniem mrozów nie jest dla drzew w sadzie okresem odpoczynku - oprócz tworzenia się nowych pąków kwiatowych (do samego kwitnienia będzie zachodził proces różnicowania) wykorzystywany jest na przygotowanie do spoczynku zimowego.

Mocznik przeciwko parchowi jabłoni

Parch jabłoni to choroba, która powoduje duże straty w produkcji jabłek. Nasilenie występowania choroby jest ściśle uzależnione od warunków atmosferycznych oraz od wielkości źródła infekcji, a więc od liczby zarodników workowych uwalniających się w poszczególnych sadach lub w ich sąsiedztwie.

Szkodniki drzew pestkowych w II połowie lata

W lecie szkodniki w sadach zwykle występują mniej licznie niż w okresie wiosennym. Niemniej jednak zaniechanie lustracji plantacji i oceny zagrożeń może narazić producentów śliwek, czereśni czy wiśni na poważne straty ekonomiczne. W tym czasie zagrożenie stwarza kilka ważnych szkodników. Zwalczanie ich należy przeprowadzić zależnie od potrzeb, uwzględniając warunki pogodowe. Do gatunków powodujących największe straty nadal należą przędziorki. W drugiej połowie lipca i w sierpniu często panuje upalna pogoda (wysoka temperatura i mała wilgotność powietrza), która stwarza idealne warunki do gwałtownego wzrostu liczebności przędziorka chmielowa i owocowca.

Sady tradycyjne – może uda się je uratować!

Dawne sady – piękne, wysokie i rozłożyste drzewa. Jabłonie, grusze, śliwy, czereśnie, wiśnie. Od kilku wieków tradycyjnie otaczały siedziby ludzi. Dwory szlacheckie i chaty wiejskie. Dawały owoce, żywiły pszczoły, ozdabiały krajobraz. Teraz tego piękna jest już coraz mniej. Sady tradycyjnie otaczające wiejskie gospodarstwa idą pod piłę. Powodów jest kilka, ale podstawowym powodem jest wiek drzew i zmiana gustów mieszkańców wsi.

Wielkość owoców ma znaczenie!

Spośród czynników wpływających na wielkość owoców bardzo istotne jest właściwe odżywienie młodych, szybko rosnących zawiązków.

Rozpoznawanie występowania szkodników w sadzie

Za uszkodzenia pąków kwiatowych i kwiatów, pędów, szyjki korzeniowej są szkodniki.

Jak prowadzić i ciąć jabłonie?

Obecnie przy gęstym sadzeniu drzew w liczbie od 1000-4000 sztuk na hektarze drzewa rosną blisko siebie i nie ma miejsca na duże rozmiary koron. Gęste sadzenie wymaga ograniczenia wzrostu przez stosowanie słabych podkładek.

Winnica na wiosnę - kilka rad dotyczących prowadzenia winnicy

W okolicach Bochni, w Łazach, w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym Uniwersytetu Jagiellońskiego jest prawie czterohektarowa winnica. Prowadzą ją małżonkowie Adam i Elżbieta Kiszka. Poprosiłem gospodarzy o kilka rad dla amatorów uprawy, dotyczących prowadzenia winnicy a także o opinię na temat walorów wina.

Strony