Menu główne

Sadownictwo

Mocznik przeciwko parchowi jabłoni

Parch jabłoni to najgroźniejsza choroba występująca w sadach jabłoniowych. Parch jabłoni występuje w każdym roku w większym lub w mniejszym stopniu nasilenia.

Prace wiosną w sadzie

Wiosną w sadzie należy kontynuować lustracje sadów i plantacji jagodowych. Przynajmniej raz w tygodniu, a nawet częściej oglądamy drzewa i krzewy. Sprawdzamy, czy poszczególne drzewa podczas zimy nie zostały uszkodzone przez zwierzynę płową (zające, sarny). Jeśli znajdziemy ogryzienia na pniach lub konarach, to każde większe uszkodzenie należy dokładnie oczyścić i zabezpieczyć przed wysychaniem.

Kędzierzawość liści brzoskwini

Najpospolitszą chorobą brzoskwiń jest Kędzierzawość liści brzoskwini, która nie zwalczana może powodować znaczny spadek plonu oraz wzrost wrażliwości brzoskwiń na niską temperaturę. Charakterystyczne objawy najwyraźniej widoczne są na liściach.

Sady tradycyjne – może uda się je uratować!

Dawne sady – piękne, wysokie i rozłożyste drzewa. Jabłonie, grusze, śliwy, czereśnie, wiśnie. Od kilku wieków tradycyjnie otaczały siedziby ludzi. Dwory szlacheckie i chaty wiejskie. Dawały owoce, żywiły pszczoły, ozdabiały krajobraz. Teraz tego piękna jest już coraz mniej. Sady tradycyjnie otaczające wiejskie gospodarstwa idą pod piłę.

Szkodniki drzew pestkowych w II połowie lata

W lecie szkodniki w sadach zwykle występują mniej licznie niż w okresie wiosennym. Niemniej jednak zaniechanie lustracji plantacji i oceny zagrożeń może narazić producentów śliwek, czereśni czy wiśni na poważne straty ekonomiczne. W tym czasie zagrożenie stwarza kilka ważnych szkodników. Zwalczanie ich należy przeprowadzić zależnie od potrzeb, uwzględniając warunki pogodowe.

Borówka wysoka (Vaccinium corymbosum L.)

Borówka wysoka jest krzewem dorastającym do 3 m wysokości. W naturalnych warunkach rośnie najczęściej na wilgotnych lub mokrych,  umiarkowanie kwaśnych torfowiskach wokół bagien, moczarów, jezior, w wąwozach i na osłoniętych od wiatrów stokach.

Jakie drzewka sadzić?

Ważnym czynnikiem wpływającym na produkcję sadowniczą jest jakość materiału szkółkarskiego użytego do sadzenia. Zakładając sady intensywne należy stosować materiał szkółkarski najwyższej jakości, bo tylko taki materiał gwarantuje uzyskanie w możliwie krótkim czasie od posadzenia drzew wysokich, dobrej jakości plonów. Zakupione drzewka i krzewy owocowe powinny być zaopatrzone w dokumentację pochodzenia oraz paszport potwierdzający status zdrowotności roślin, nazwę odmiany, a w przypadku roślin szczepionych/okulizowanych – także nazwę podkładki i ewentualnie wstawki.

Przygotowanie sadu do zimy

Czas pomiędzy zbiorem owoców a nastaniem mrozów nie jest dla drzew w sadzie okresem odpoczynku - oprócz tworzenia się nowych pąków kwiatowych (do samego kwitnienia będzie zachodził proces różnicowania) wykorzystywany jest na przygotowanie do spoczynku zimowego.

Mocznik przeciwko parchowi jabłoni

Parch jabłoni to choroba, która powoduje duże straty w produkcji jabłek. Nasilenie występowania choroby jest ściśle uzależnione od warunków atmosferycznych oraz od wielkości źródła infekcji, a więc od liczby zarodników workowych uwalniających się w poszczególnych sadach lub w ich sąsiedztwie.

Wielkość owoców ma znaczenie!

Spośród czynników wpływających na wielkość owoców bardzo istotne jest właściwe odżywienie młodych, szybko rosnących zawiązków.

Strony