Menu główne

Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Małopolska

Regionalne dziedzictwo kulinarne w Małopolsce

Pod koniec sierpnia 2013 r. Małopolska uzyskała status członka kandydującego i rozpoczęła działania prowadzące do uzyskania pełnego członkostwa w Europejskiej Sieci Regionalnego  Dziedzictwa Kulinarnego (ESRDzK), co nastąpiło w lipcu 2014 r.

Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego - historia i idea

Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego – zrzeszenie producentów, przetwórców i restauratorów z poszczególnych regionów członkowskich Europy, mające za cel zachowanie i rozwój regionalnych tradycji kulinarnych charakterystycznych dla danych regionów.

Małopolscy producenci w Sieci Dziedzictwa Kulinarnego

W dniu 5 września 2016 roku w podziemiach Kopalni Soli w Wieliczce odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Małopolska lokalnym producentom tradycyjnej, lokalnej żywności. Certyfikaty wręczył wicemarszałek Wojciech Kozak.