Menu główne

Użytki zielone

Rola trwałych użytków zielonych

Trwałe użytki zielone zajmują w naszym województwie ponad 30% powierzchni użytków rolnych i są ważnym choć przez niektórych niedocenianym elementem krajobrazu rolniczego Małopolski. Historycznie rzecz ujmując trwałe użytki zielone powstały na siedliskach poleśnych i swój obecny kształt i bogactwo przyrodnicze zawdzięczają prowadzonej gospodarce pasterskiej.