Menu główne

Warzywnictwo

Uprawa czosnku

Czosnek jest rośliną, która radzi sobie w różnych warunkach klimatycznych i z rozmaitymi warunkami glebowymi. Jednak duży plon osiąga się na glebach zasobnych w wilgoć. Jeżeli gleby są bardziej piaszczyste, czyli suche, plon będzie mniejszy. Czosnek bardzo negatywnie reaguje na zachwaszczenie. Szczególnie istotne jest to podczas wstępnego rozwoju czosnku, a każde zaniedbanie w tym okresie skutkuje znacznym obniżeniem plonu.

Właściwe przygotowanie warzyw do przechowywania

Warzywa źle znoszą kiepską jakość, zarówno na polu, jak i w okresie przechowywania. Jedną z kluczowych ról jaką odgrywa odpowiednia jakość podczas zbiorów to kwestia zdolności plonu do długotrwałego magazynowania. Wysoka jakość warzyw na polu, to także łatwiejszy i efektywniejszy zbiór maszynowy. Warzywa złożone na długie składowanie, które czasem może trwać nawet 8-10 miesięcy, muszą być odpowiednio potraktowane przed i w trakcie zbiorów.