Menu główne

Zmiana klimatu i ochrona środowiska

Chronimy środowisko poprzez zachowanie bioróżnorodności

Wraz z intensyfikacją i specjalizacją w produkcji rolniczej powstają wielkoobszarowe uprawy monokultur z ubogim płodozmianem. Z punktu widzenia ekonomicznego pomaga to w skutecznym zarządzaniu gospodarstwem. Ogranicza wymagany specjalistyczny park maszyn i urządzeń produkcyjnych. Z drugiej strony stanowi zagrożenie dla bioróżnorodności. Bioróżnorodność to całe bogactwo form życia występujących na Ziemi, rozmaitość gatunków, genetyczna zmienność wewnątrzgatunkowa, a także rozmaitość wielogatunkowych układów przyrodniczych, tj. ekosystemów i krajobrazów.