Menu główne

Źródła energii odnawialnej

Perz wydłużony jako nowe źródło energii odnawialnej

W obliczu coraz droższych konwencjonalnych źródeł energii (węgla, gazu, ropy naftowej), rośnie zużycie energii ze źródeł naturalnych (odnawialnych). Pod tym względem świat nam ucieka i kraje biedniejsze od naszego robią duże postępy.

Biomasa to ważne źródło OZE

W celu obniżenia kosztów energii w gospodarstwie, rolnicy powinni sięgać do różnych rozwiązań alternatywnych tym bardziej, że ceny gazu, paliw płynnych, energii elektrycznej i węgla systematycznie rosną. Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych (OZE) – w oparciu o własną biomasę, jest jednym z istotnych czynników obniżających koszty produkcji i koszty utrzymania rodziny rolnika.