Menu główne
Nazwa postępowania: 

ZAPYTANIE OFERTOWE / ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: Wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych związanych z remontem sufitu podwieszanego oraz wymianą oświetlenia na korytarzu w budynku siedziby Zamawiającego (parter budynku).

Ogłoszenie o zamówieniu: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych związanych z remontem sufitu podwieszanego oraz wymianą oświetlenia na
korytarzu w budynku siedziby Zamawiającego (parter budynku).

Zakres prac obejmuje:

  1. roboty rozbiórkowe - demontaż starego sufitu wraz z jego konstrukcją oraz instalacji elektrycznej doprowadzającej energię do oświetlenia sufitu. Usunięcie zdemontowanych odpadów;
  2. demontaż starych opraw wraz ze świetlówkami i ich utylizacja;
  3. zamurowanie nieczynnych otworów znajdujących się pod podwieszanym sufitem (ilość otworów zostanie uwidoczniona po demontażu sufitu);
  4. instalowanie sufitów podwieszanych (konstrukcja i uzupełnienie jej płytami);
  5. wykonanie na długości 5m konstrukcji wraz z płytami kartonowo - gipsowymi w celu zamaskowania rur C.O. biegnących przy suficie;
  6. roboty instalacyjne elektryczne - doprowadzenie nowej instalacji elektrycznej do lamp sufitowych;
  7. zapewnienie niezbędnych odbiorów prac - jeśli są wymagane;
  8. uporządkowanie terenu prac.
Data ogłoszenia: 
26.05.2017
Termin składania ofert: 
09.06.2017
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami: 
Załącznik 5 (57,00 KB)