Menu główne

Broszury

Szeroka działolność wydawnicza MODR obejmuje redagowanie, publikowanie oraz rozprowadzanie broszur, ulotek, katalogów, materiałów informacyjnych, książek, słowem - wydawnictw autorskich, poruszających taki zagadnienia jak: rolnictwo, polska wieś, Unia Europejska.

 • BHP w zagrodzie             
 • Użytkowanie szynszyli 
 • Jesienne porażenie zbóż            
 • Owocówki w sadach     
 • Ślimaki nagie szkodliwość i zwalczanie  
 • Profilaktyka chorób zakaźnych bydła mlecznego            
 • Chów gęsi          
 • Optymalizacja żywienia bydła mlecznego w warunkach podgórskich i górskich Małopolski        
 • Materiał szkółkarski - porady i zalecenia               
 • Ustawa o ochronie zwierząt      
 • Chów i hodowla kaczek               
 • Chów perlic       
 • Chwasty inwazyjne w uprawach             
 • ABC chowu i hodowli bydła mięsnego  
 • Progi szkodliwości roślin rolniczych        
 • Rośliny polecane do uprawy w gospodarstwach ekologicznych               
 • Rejestracja produktów tradycyjnych i regionalnych      
 • Zioła w żywieniu zwierząt gospodarskich            
 • Zarządzanie stadem bydła mlecznego  
 • Progi zagrożenia dla ważniejszych szkodników wybranych gatunków sadowniczych     
 • Racjonalne gospodarowanie wodą w gospodarstwie rolnym    
 • Rośliny wysokobiałkowe            
 • Planowanie bilansu paszowego w gospodarstwach mlecznych
 • Rolnik producentem energii odnawialnej           
 • ASF - chroń swoje stado               
 • Budownictwo inwentarskie - Normatywy w budynkach inwentarskich (CROSS COMPLIANCE) 
 • Jak poprawić żyzność gleby       
 • Szkic aktualnej sytuacji na rynkach produktów roślinnych w sezonie 2016/2017              
 • Aktualna sytuacja na głównych rynkach mięsa (2016 i 2017 r.)  
 • Sprzedaż produktów żywnościowych z gospodarstwa rolnego w ramach rolniczego handlu detalicznego          
 • Chów przepiórek japońskich    
 • Mechaniczne zabiegi ograniczające straty wody w glebie           
 • Choroby kur niosek       
 • Naturalne środki ochrony roślin

Zamówienia broszur i ulotek:

Wszystkie broszury oferowane są bezpłatnie. Należy tylko pokryć koszty wysyłki zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej.

W celu ustalenia dostępności wydawnictw oraz kosztów wysyłki prosimy o wcześniejszy kontakt: 12 285-21-13 / 14 wew. 241 (Zespół Wydawnictw - p. Krystyna Trzebuniak), e-mail: doradcaatmodr [dot] pl

Zamówienia z określeniem tytułów i ilości egzemplarzy prosimy przesłać na adres:

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z s. w Karniowicach
ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice

Prosimy o przelanie należności na konto nr 53 1130 1150 0012 1274 4520 0002 (rachunek w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Krakowie)

Reklama w broszurach specjalistycznych (reklama kolor, format A5):

nakład 500 egz. - 150,00 zł netto

nakład 1000 egz. - 300,00 zł netto

nakład 2000 egz. - 500,00 zł netto

przygotowanie reklamy - 20% ceny podstawowej