Menu główne

Kontakt

Readkcja dwumiesięcznika "DORADCA":

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z s. w Karniowicach
* Zespół Wydawnictw:

adres: ul. Osiedlowa 9
32-082 Bolechowice

Kontakt z redakcją: doradcaatmodr [dot] pl">doradcaatmodr [dot] pl, wydawnictwaatmodr [dot] pl">wydawnictwaatmodr [dot] pl
Prenumerata: doradcaatmodr [dot] pl">doradcaatmodr [dot] plwydawnictwaatmodr [dot] pl">
Reklama: reklamaatmodr [dot] plwydawnictwaatmodr [dot] pl">