Menu główne

Prenumerata DORADCY

Zapraszamy do prenumeraty czasopisma "DORADCA". W ciągu roku kalendarzowego ukazuje się 7 numerów w następującym trybie: I-II, III-IV, V-VI, VII-VIII, IX-X, XI-XII oraz wydanie specjalne w miesiącu VIII.

Cena 1 egzemplarza: 2,50 zł (brutto) + koszty wysyłki zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej lub bezpłatny odbiór u doradcy PZDR

roczna prenumerata – odbiór u doradcy - 17,50 zł (brutto)
roczna prenumerata – z wysyłką pocztową - 31,50 zł (brutto)

Zamówienia z określeniem ilości egzemplarzy prosimy przesłać na adres:

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach
ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice

Prosimy o przelanie należności na konto: 53 1130 1150 0012 1274 4520 0002 (rachunek w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Krakowie)

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem 12 285-21-13/14 wew. 241 (Zespół Wydawnictw) - osoba kontaktowa: Krystyna Trzebuniak (specjalista ds. prenumeraty i kolportażu).

e-mail: doradcaatmodr [dot] pl

Do pobrania: