Menu główne

Publikacja "Budowa materii organicznej w glebie w oparciu innowacyjne metody agrotechniczne - zalecenia dla praktyki rolniczej"

Publikacja "Budowa materii organicznej w glebie w oparciu innowacyjne metody agrotechniczne - zalecenia dla praktyki rolniczej"

Podsumowaniem realizacji projektu pod tytułem "Budowa materii organicznej w glebie w oparciu innowacyjne metody agrotechniczne - zalecenia dla praktyki rolniczej", która odbyła się w roku 2016 r., było wydanie publikacji. Operacja została zrealizowana jako jedno z działań Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

W ramach szkolenia przedstawione zostały innowacyjne i kompleksowe rozwiązania w zakresie usług agrotechnicznych obejmujące system dystrybucji (transport wapna autocysternami bezpośrednio na pole) oraz wysiew specjalnym rozsiewaczem wapna, wyposażonym w belkę do rozsiewu nawozów pylistych.

Wszystkie osoby zainteresowane tematyką stosowania innowacji w nawożeniu zachęcamy do zapoznania się z publikacją. 

publikacja: 2017 r.