Menu główne

Wyjazdy studyjne dla grup zorganizowanych

Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw (Zespół Metodyki Doradztwa i Szkoleń) organizuje wizyty studyjne dla zorganizowanych grup rolników, studentów i innych zainteresowanych osób do specjalistycznych gospodarstw rolnych z terenu województwa małopolskiego.

Koszt organizacji i obsługi wizytacji 1 gospodarstwa rolnego lub zakładu przetwórczego według cennika MODR to 800 zł brutto.

Kontakt:
Zespół Metodyki Doradztwa i Szkoleń
tel. 12 285-21-13 / 14 wew. 261
email: szkoleniaatmodr [dot] pl