Menu główne

Centrum Szkoleniowe Techniki Ochrony Roślin

  • Wydawnictwa CSTOR

    Do pobrania wydawnictwo "Ocena przydatności wybranych metod pomiarów wydatków jednostkowych rozpylaczy w procedurach oceny stanu technicznego opryskiwaczy rolniczych oraz ich kalibracji".
  • CSTOR

  • Organizacja CSTOR

    Centrum Szkoleniowe Techniki Roślin prowadzi swoją działalność w ramach statutowej działalności Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z s. w Karniowicach.
  • Historia CSTOR

    Centrum Szkoleniowe Techniki Ochrony Roślin rozpoczęło swoją działalność w 1994 r. w wyniku porozumienia zawartego pomiędzy Wojewódzką stacją Kwarantanny i Ochrony Roślin w Tarnowie a Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Tarnowie.