Menu główne

Centrum Szkoleniowe Techniki Ochrony Roślin

  • Wydawnictwa CSTOR

  • O CSTOR

    Reklama Szkolenia w kwietniu 2016 r. organizowane przez Centrum Szkoleniowe Techniki Ochrony Roślin w Tarnowie przy Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Karniowicach
  • Organizacja CSTOR

    Forma organizacyjna oraz status prawny CSTOR w Zgłobicach Centrum Szkoleniowe Techniki Roślin w Zgłobicach prowadzi swoją działalność w ramach statutowej działalności Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Krakowie. Od początku funkcjonowania Centrum Szkoleniowego Techniki Ochrony Roślin nie zatrudniało etatowych pracowników. Działalność Centrum...
  • Historia CSTOR

    Idea powstania Centrum Szkoleniowego Techniki Ochrony Roślin w Zgłobicach Centrum Szkoleniowe Techniki Ochrony Roślin w Zgłobicach rozpoczęło swoją działalność w 1994 r. w wyniku porozumienia zawartego pomiędzy Wojewódzką stacją Kwarantanny i Ochrony Roślin w Tarnowie a Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Tarnowie. Idea tworzenia Centrów Szkoleniowych...