Menu główne

Gospodarstwa opiekuńcze

  • Gospodarstwa opiekuńcze elementem rolnictwa społecznego

    Rolnictwo społeczne to innowacyjne podejście do rolnictwa, w którym istotą jest jego wielofunkcyjność. Wielofunkcyjność   rozumiana jako możliwość zaspokojenia potrzeb nie tylko produkcyjno-rynkowych, ale także pozarolniczych : środowiskowych, kulturowych, gospodarczych i społecznych. W ramach rolnictwa społecznego mieszczą się zadania stawiane...