Menu główne

Kozy i Owce

  • Owca kameruńska - alternatywa dla małych gospodarstw

    Owca kameruńska - stado
    Owca kameruńska – rasa owiec, pochodząca z zachodniej Afryki, głównie z Kamerunu i z Wybrzeża Kości Słoniowej. Są niewysokie, mało wymagające, wytrzymałe i płodne. Tułów jest niski, żebra okrągłe, fundament drobny i suchy. Nie wymagają strzyżenia, bo są to owce szerstne, bez runa. Mają krótkie ogony i twarde racice.
  • Alternatywne kierunki użytkowania owiec - wykorzystanie owiec w charakterze żywych kosiarek do pielęgnacji wałów przeciwpowodziowych

    Jednym ze sposobów nieprodukcyjnego wykorzystania owiec jest wypasanie wałów przeciwpowodziowych. Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem przepędzenie zwierząt przez obwałowania jest zabronione, chyba, że uzyska się zgodę właściwego miejscowo marszałka województwa. Są jednak opinie, że ten rygorystyczny przepis nie jest w pełni uzasadniony, zwłaszcza...