Menu główne

Marketing produktów rolnych

  • Narzędzia marketingowe: cena i promocja

    Nawiązując do treści zamieszczonego w poprzednim numerze Doradcy artykułu: „Marketing w rolnictwie i narzędzia marketingowe: produkt i dystrybucja”, w którym omówiono w skrócie mechanizm rynkowy i niektóre stosowane w działaniach marketingowych instrumenty, poniżej przedstawiamy kolejne: cena, promocja.
  • Marketing szeptany

    Po początkowym zachłyśnięciu się Polaków jeszcze w latach 90.tych kolorowymi reklamami w prasie i barwnymi spotami w mediach elektronicznych, daje się zauważyć osłabienie efektywności tych środków. Coraz częściej wśród konsumentów pojawia się sceptycyzm i irytacja wynikająca z faktu, iż treść reklam rzadko stanowi rzetelny przekaz informacyjny....