Menu główne

Mechanizacja

  • Jak zabezpieczyć maszyny na okres zimy?

    Większość maszyn i urządzeń rolniczych nie będzie wykorzystywana przez rolników aż do wiosny. Więc by uniknąć przykrych przygód, gdy rozpoczną się prace polowe należy pomyśleć o należytym zabezpieczeniu maszyn na okres zimy.
  • Obowiązkowe badania sprzętu do stosowania środków ochrony roślin

    Przypominamy, że w 2015 roku zaszły zmiany dotyczące wymagań sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin.
  • Zawór stałociśnieniowy w opryskiwaczu – zasady prawidłowej regulacji

    Coraz częściej opryskiwacze rolnicze posiadają na wyposażeniu rozdzielacz z zaworem stałociśnieniowym. Jest to urządzenie, które umożliwia utrzymanie nastawionego wcześniej ciśnienia na stałym poziomie niezależnie od liczby wyłączanych sekcji. Dzięki tej funkcji nie wzrasta ciśnienie na rozpylaczach w pracującej sekcji opryskiwacza w sytuacji...