Menu główne

Produkty regionalne i tradycyjne

 • Tradycyjna żywność poszukiwana

  Coraz częściej świadomi konsumenci poszukują na rynku naturalnych, tradycyjnych produktów żywnościowych. Poszukują  „prawdziwego” mleka i jego przetworów, chleba z mąki razowej z pieca opalanego drewnem, masła ze śmietany, wędlin  z mięsa, dżemów i soków z owoców itp. Na rynku nie brakuje produktów żywnościowych, są jednak mało naturalne, nadmiernie...
 • Naturalnie że lokalnie – produkt lokalny na obszarach Natura 2000

  gajówka głuszec
  Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze regionu jest jego wartością, która zauważona i odpowiednio wykorzystana w strategiach i planach rozwoju, procentuje na przyszłość. Szczególnie predystynowane do rozwoju w oparciu o dziedzictwo są obszary objęte ochroną, obszary wiejskie i małych miejscowości. Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych we współpracy...
 • Produkty regionalne, tradycyjne, lokalne

  Produkty regionalne są to produkty, środki żywnościowe produkowane w danym regionie, charakterystycznym dla nich. Proces wytwarzania, przetwarzania i prezentacji produktu odbywa się w tym regionie. Do produktów regionalnych, które posiadają oznaczenia stosowane w krajach członkowskich należą produkty z Chronioną Nazwą Pochodzenia i Chronionym...
 • Tradycyjne produkty z Powiśla Dąbrowskiego

  Pięć produktów z Powiśla Dąbrowskiego złożyło wpis o rejestrację w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie jako Produkty Tradycyjne z udokumentowaną tradycją wyrobu. Za tradycyjne uważa się metody produkcji wykorzystywane, od co najmniej 25 lat. Lista Produktów Tradycyjnych ma na celu rozpowszechnianie informacji o produktach wytwarzanych tradycyjnymi,...
 • IV Małopolski Festiwal Smaku 2008

  plakat IV Małopolski Festiwal Smaku 2008
  Samorząd Województwa Małopolskiego, we współpracy z Małopolski Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, podejmuje działania mające na celu promocję regionalnych produktów Małopolski oraz kreowanie pozytywnego wizerunku regionu.
 • Wręczenie nominacji do XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Promocyjnego AGRO POLSKA w 2014 r. - fotogaleria

  27-go lutego 2014 roku w Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Karniowicach odbyło się wręczenie Nominacji Wojewódzkich do XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu AGRO POLSKA.
 • Produkty regionalne ofertą markową gospodarstw agroturystycznych Małopolski - podsumowanie projektu

  Projekt miał na celu przyczynienie się do rozbudowy rynku produktów regionalnych i tradycyjnych w województwie małopolskim oraz ich promocję i dystrybucję. Zakładał on połączenie dwóch dziedzin rolnictwa – agroturystyki i rynku produktów regionalnych i tradycyjnych, co przyczyni się do podniesienia poziomu ekonomicznego warunków życia na wsi.
 • Zmiana ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw

  W dniu 26 lipca 2016 roku weszła w życie podpisana w czerwcu br. przez Prezydenta ustawa o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Została ona opublikowana w dniu 11 lipca 2016 roku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (...
 • Unijny certyfikat dla fasoli „Piękny Jaś”?

  fasola Piękny Jaś
  W Polsce unijnym certyfikatem dotychczas zostały objęte cztery miody pitne, miód wrzosowy z Dolnego Śląska oraz produkty z województwa małopolskiego: oscypek i bryndza podhalańska. Zaś ostatnio do Brukseli, do Komisji Europejskiej trafił wniosek o rejestrację dla fasoli „Piękny Jaś”. Produkt ten został już wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych...